Thơ -Truyện- Sách

Bách điều học Phật chánh kiến (2)

nguoiphattu.com - Học Phật chính kiến sáng ngời/Học Phật chính kiến thảnh thơi tâm hồn/Học Phật chính kiến trường tồn/Học Phật chính kiến thiền môn thịnh hành...

kinh_sa_mon_qua_nguoiphattu_com_3.jpg

Bách điều học Phật chánh kiến (1)

Học Phật chính kiến hãy còn

Học Phật chính kiến nước non thắm tình

Học Phật chính kiến hành trình

Học Phật chính kiến gia đình hữu duyên

Học Phật chính kiến vô biên

Học Phật chính kiến tinh chuyên độ đời

Học Phật chính kiến sáng ngời

Học Phật chính kiến thảnh thơi tâm hồn

Học Phật chính kiến trường tồn

Học Phật chính kiến thiền môn thịnh hành

Học Phật chính kiến chẳng tranh

Học Phật chính kiến sẽ giành đức cao

Học Phật chính kiến truyền trao

Học Phật chính kiến biết bao tốt lành

Học Phật chính kiến tâm thành

Học Phật chính kiến phúc sanh hoài hoài

Học Phật chính kiến bản hoài

Học Phật chính kiến đường dài phải kiên

Học Phật chính kiến tịnh, thiền

Học Phật chính kiến lòng liền mở ra

Học Phật chính kiến chẳng xa

Học Phật chính kiến thì ra thế nầy

Học Phật chính kiến giờ đây

Học Phật chính kiến đủ đầy yêu thương

Học Phật chính kiến tấm gương

Học Phật chính kiến chủ trương gọt bào

Học Phật chính kiến đề cao

Học Phật chính kiến tương giao vui vầy

Học Phật chính kiến dạn dầy

Học Phật chính kiến kinh đầy chân kinh

Học Phật chính kiến trí minh

Học Phật chính kiến hiển linh rõ ràng

Học Phật chính kiến phải bàn

Học Phật chính kiến mã vàng lìa xa

(đồ vàng mã, áo quần, voi ngựa bằng giấy)

Học Phật chính kiến ấy là

Học Phật chính kiến có tòa chân kinh

Học Phật chính kiến oai linh

Học Phật chính kiến chân kinh đủ đầy

Học Phật chính kiến cao dầy

Học Phật chính kiến kinh nầy quý thay

Học Phật chính kiến chuyển xoay

Học Phật chính kiến xưa nay lệ làng

Học Phật chính kiến hóa vàng

(đồ hàng vàng mã, tiền giấy, tiền đô giả)

Học Phật chính kiến hóa vàng chẳng nên

Học Phật chính kiến vững nền

Học Phật chính kiến giữ bền tâm ta

Học Phật chính kiến ngợi ca

Học Phật chính kiến vượt qua khổ sầu

Học Phật chính kiến chẳng cầu

Học Phật chính kiến ra tàu biển khơi

Học Phật chính kiến chẳng lơi

Học Phật chính kiến nơi nơi thỏa lòng

Học Phật chính kiến vun trồng

Học Phật chính kiến tâm không ngại ngần

Học Phật chính kiến thói trần

Học Phật chính kiến dần dần, xã buông

Học Phật chính kiến chẳng buồn

Học Phật chính kiến luôn luôn sửa mình

Học Phật chính kiến trí minh

Học Phật chính kiến trì kinh niết bàn

Học Phật chính kiến rõ đàng

Học Phật chính kiến mã vàng bỏ ngay

(đồ vàng mã, nhà cửa, bằng giấy)

Học Phật chính kiến dịp may

Học Phật chính kiến vui thay vạn lần

Học Phật chính kiến bội phần

Học Phật chính kiến rất cần đường tu

Học Phật chính kiến công phu

Học Phật chính kiến mặc dù hoa nghiêm (Kinh hoa nghiêm)

Học Phật chính kiến sỹ liêm

Học Phật chính kiến ân triêm, pháp mầu

Học Phật chính kiến đầu tàu

Học Phật chính kiến làu làu nghiệp tiêu

Học Phật chính kiến dễ siêu

Học Phật chính kiến có nhiều tâm linh

Học Phật chính kiến hết mình

Học Phật chính kiến gia đình phúc to

Học Phật chính kiến phải dò

Học Phật chính kiến có kho báu vàng

Học Phật chính kiến lọc sàng

Học Phật chính kiến mã vàng xưa nay

(Đồ mã, xe cộ, đồ dùng bằng giấy)

Học Phật chính kiến điều may

Học Phật chính kiến vui thay chẳng làm

Học Phật chính kiến lại càng

Học Phật chính kiến lìa tham rất cần

Học Phật chính kiến lìa sân

Học Phật chính kiến muôn phần mến thương

Học Phật chính kiến tư lương

Học Phật chính kiến để nương trí lành

Học Phật chính kiến tịnh thanh

Học Phật chính kiến tạo thành nên duyên

Học Phật chính kiến hòa hiền

Học Phật chính kiến tâm liền nhẹ an

Học Phật chính kiến bước sang

Học Phật chính kiến chứa chan tình người

Học Phật chính kiến tốt tươi

Học Phật chính kiến vẹn mười phúc duyên

Học Phật chính kiến hiện tiền

Học Phật chính kiến vui liền chẳng xa

Học Phật chính kiến thêm hoa

Học Phật chính kiến lời ca tặng Người.

Tỳ khưu Thích Quảng Duyên

Tài liệu sưu tầm bài trừ vàng mã

Hòa thượng Thánh Nghiêm

Hòa thượng Tuyên Hóa

Hòa thượng Tố Liên

Hòa thượng Thanh Từ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan