Thơ -Truyện- Sách

Tam quy ngũ giới

nguoiphattu.com - Người Phật tử phải giữ gìn năm giới cấm căn bản, năm giới cấm này là nền tảng xây dựng tòa nhà hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

day_con_nhu_duc_phat_5_quy_tac_de_nuoi_day_nen_nhung_dua_tre_tuyet_voi_1.jpg

Muốn làm Phật tử phải quy

Quy y Tam Bảo vui gì vui hơn

Phép Tam quy chánh chơn nương tựa

Cho tâm hồn chổ dựa vững vàng

Về nương tựa Phật bình an

Trời người tôn kính lại càng đức cao

Thầy tam giới nơi nào sánh kịp

Đức cao vời muôn kiếp khó bì

Trời người hướng đến quy y

Ấy là Phật bảo đường đi sáng ngời,

Tiếp Pháp bảo những lời Phật dạy

Kinh điển nhiều vô số hằng hà

Tinh thần ta phải học qua

Trau dồi trí tuệ để mà hóa duyên

Pháp phương tiện truyền thiền thuở trước

Dốc lòng thành tiến bước quy y

Phúc lành thấu đạt vô vi,

Thêm phần Tăng bảo quy y như là

Tăng vô sự cửa nhà chẳng có

Trú thiền môn chẳng bỏ Phật đà

Ngày đêm thiền quán dung hòa

Tiếp nối chân lý, Tăng là sống chung

Tăng hòa hợp ung dung tự tại

Tăng kế thừa sư sãi gốc xưa

Quy y thông thấu tam thừa

Ấy là Tam bảo đã vừa kể trên

Về nương tựa báo đền ơn Phật

Phật pháp Tăng chân lý nhiệm mầu

Tam quy ngũ giới phải cầu

Phật tử tiến bước hạnh đầu niềm tin.


Giới thứ nhất sát sinh nên nhớ

Người với người muôn thuở xưa nay

An vui chung sống bao ngày

Chẳng lo, chẳng sợ vui thay gì bằng

Khắp hư không gió trăng sau, trước

Loài bò bay, cá nước chim trời

Tâm lành gửi gắm nơi nơi

Giữ gìn chẳng hại đến người mảy may

Tâm từ bi ngày ngày thêm lớn

Yêu chúng sinh muôn loại như mình

Một là giới sát giữ gìn.


Hai là giới trộm thì mình chớ nên

Dầu to, nhỏ chẳng bền vật ấy

Của không cho chớ lấy về mình

Một lần lỡ trộm bất tin

Về sau vạn việc, thì mình khổ tâm

Của không cho sai lầm chớ lấy

Của người ta của ấy giống mình

Trang nghiêm giới thể giữ gìn

Chăm lo giữ giới, niềm tin mọi người

Sống thà thật vui tươi khắp chốn

Hạnh sống đẹp chẳng trộm của người

Tự do an lạc rong chơi

Nhờ không trộm cắp nơi nơi an lòng.


Giới thứ ba gia phong đẹp mãi

Không tà dâm luôn phải giữ gìn

Hạnh phúc êm ấm gia đình

Vợ chồng chung thủy tiết trinh trọn đời

Cùng đạo tràng khắp nơi vạn ngã

Hãy tin vào nhân quả sự đời

Tại gia Phật tử vui tươi

Góp phần xã hội nơi nơi thái bình

Lời Phật dạy niềm tin nhớ rõ

Không tà dâm sáng tỏ thân mình

Hạnh phúc bình ổn gia đình

Nhớ lời Phật dạy hiển vinh đời đời.


Giới thứ tư miệng lời chớ dối

Mất lòng người vàng đổi chẳng nên

Mỗi khi nói dối đâu bền

Mọi người xa lánh tuổi tên khổ sầu

Người nói dối, nói thêu nói dệt

Phải ngăn ngừa ác khẩu nghiệp quen

Thay vì niệm Phật khêu đèn

Diệt trừ nói dối, nhúm nhen nơi người

Muốn nghiệp khẩu tốt tươi nên nhớ

Phải chăm lo niệm Phật hoài hoài

Lâu ngày có đủ trí tài

Vâng lời Phật dạy ai ai an lòng.


Giới thứ năm rượu nồng quá bết

Vì say sưa mất hết tính người

Rượu vào lắm chuyện nhất đời

Say rồi quá bốc nhiều lời tuôn ra

Thật hạnh phúc nhà nhà phấn chấn

Xây tình người đầm ấm chứa chan

Khắp nơi Phật tử các hàng

Chẳng dùng tới rượu thuận đàng thiện duyên

Rượu cội gốc xa hiền yêu mến

Phải ngừa ngăn, bước đến an vui

Hỡi này quý Phật tử ơi

Phải xa rời rượu cho đời thêm xinh

Đời thêm xinh chính nhờ năm giới

Ta thụ trì đổi mới càng thêm

Năm giới cũng chính gốc nền

Chứng vào thánh quả bước lên Phật đài

Năm giới ấy Như lai đã chế

Cho các hàng thừa kế Tại gia

Thiện nam tín nữ hằng sa

Hành trì lợi ích vượt qua khổ sầu

Năm giới ấy bắc cầu Duyên giác

Cùng các hàng Bồ tát, Thanh văn

Tại gia năm giới gì bằng

Xây nền đạo pháp lợi hoằng chúng sinh

Năm giới ấy hòa bình nhân loại

Khắp năm châu chẳng ngại chẳng phiền

Hành trì năm giới nhân thiên

An vui lợi ích khắp miền gần xa

Có năm giới tâm ta kiên cố

Hoa ưu đàm nở rộ khắp nơi

Thụ trì năm giới tuyệt vời

Thân tâm vững chãi thảnh thơi nhẹ nhàng

Có năm giới đạo vàng hé nở

Quả bồ đề rực rỡ đường đi

Hữu duyên vâng giữ thụ trì

Muôn ngàn lợi ích giác tri tròn đầy

Ngày 11/8/Canh Tý - Mùa an cư PL2564

Tỷ khiêu:Quảng Duyên.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan