Miền Bắc

Chùa Bằng: Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh

nguoiphattu.com - Tối ngày 27 tháng 03 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 02 năm Bính Thân, đông đảo nhân dân Phật tử đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để thành kính tham dự buổi lễ kính mừng ngày Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh.

Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện ở thế gian, tìm đến sự kêu cầu của chúng sinh để giúp họ thoát khổ. Khổ ở thế gian thật vô tận, muốn hết khổ phải thấu suốt nguồn nhân khổ quả. Nhân tạo nghiệp xấu ác thì khó tránh được quả báo khổ đau. Nhân tạo nghiệp thiện lành thì gặt hái quả báo an vui. Cho nên Bồ Tát tùy theo duyên lành của chúng ta mà hiện thân giáo hóa. Phẩm Phổ Môn nói rõ 32 ứng thân này "Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp..." nghĩa là người nào cần thân Phật để được hóa độ, Ngài liền hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp...Từ thân Phật cho đến thân Phạm Vương, Đế Thích, vua quan, phụ nữ, đồng nam, đồng nữ.v.v... Ngài đều có thể thị hiện đến để thuyết pháp giáo hóa.
Đức Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ có từ bi cứu độ chúng sinh mà Ngài còn là vị Bồ Tát trí tuệ. Trong Tâm Kinh Bát Nhã, Ngài được tôn xưng là Quán Tự Tại. Tự tại có nghĩa là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi những si mê chấp trước. Ngài tu tập Tánh Không, soi chiếu thân ta là Vô Ngã, là không có cái Ta riêng biệt, chủ thể. Nhờ đó Ngài vượt qua mọi khổ đau ách nạn.


Vì vậy, để cảm niệm ân đức cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức bản tự và hàng Phật tử đã hành trì lễ ngũ bách danh, 500 danh hiệu Bồ Tát trong kinh.

Quan Âm Bồ Tát ở trần gian

Xóa sạch chúng sinh mọi nguy nan
Từ bi thân hiện vô biên tướng
Độ người thoát khổ, đến bình an

Sau đó, trong tiếng niệm "Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, chư tôn đức và hàng Phật tử đã cùng nhau bước những bước chân thiền hành đầy tự tại, an nhiên quanh vườn tượng Quán Thế Âm với 32 hóa thân và 12 đại nguyện của Ngài, khép lại một buổi lễ tràn đầy hỷ lạc.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan