Miền Bắc

Trai đàn thuyết u minh giới & lễ truyền thụ giới Bồ tát tại chùa Hòa Phúc

nguoiphattu.com - Một nghi lễ thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ độ sanh, “âm dương lưỡng lợi, phổ độ hữu tình” trong đạo Phật, tinh thần tri ân và báo ân tổ tiên của người Việt Nam.

Trong 2 ngày 23, 24/4/2016 (16,17/03 năm Bính Thân), nhận lời cung thỉnh của Đại đức. Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc.

Tuyên luật sư: Hòa Thượng (H.T) Thích Minh Thông - Phó ban Tăng sự TW Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Trưởng ban Tăng sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.TP.HCM - Viện chủ Giới đài Viện Chùa Huệ Nghiêm TP.HCM.

Sám chủ: Thượng Tọa Thích Lệ Trang - Phó ban Nghi lễ TW Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Trưởng ban Nghi lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.TP.HCM- Trụ trì chùa Định Thành-TP.HCM.

Giảng sư: Thượng Tọa. Thích Giác Nguyên - Phó ban Tăng sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang - trụ trì chùa Huệ Quang tỉnh Tiền Giang cùng đoàn Tăng – Ni các tự viện trong cả nước đã quang lâm, chứng minh Trai đàn thuyết u minh giới & Lễ truyền thụ Bồ Tát Giới tại chùa Hòa Phúc, T. Hòa Trúc, X. Hòa Thạch, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi2.jpg

Cùng với đó là sự góp mặt của hơn gần 5.000 Phật tử thiện nam, tín nữ gần xa về tham dự.

Buổi lễ, chính thức được bắt đầu bằng nghi thức “Kiết giới đàn và an vị tượng Phật” tại Tam Bảo chùa Hòa Phúc do H.T Thích Minh Thông làm chủ lễ.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi3.jpg

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, dưới sự chứng minh của Tuyên luật sư H.T Thích Minh Thông cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng nghìn Phật tử. Thượng tọa. Thích Lệ Trang đã thực hiện nghi thức thuyết u minh giới – chẩn tế thập loại chúng sinh – cầu quốc thái dân an.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi0.jpg

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi4.jpg

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi5.jpg

Một nghi lễ thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ độ sanh, “âm dương lưỡng lợi, phổ độ hữu tình” trong đạo Phật, tinh thần tri ân và báo ân tổ tiên của người Việt Nam.

Nghi lễ thuyết u minh giới có trong giới đàn đã truyền tam tụ tịnh giới, giúp cho lục đạo chúng sanh, nhất thiết chư oan hồn ngạ quỷ được thọ Phật giới, gieo nhân duyên Phật, thoát khổ đắc lạc, phát nguyện vãng sanh, nguyện một ngày được đủ duyên thành Phật.

Tiếp đó, sáng 24/4/2016 (18/03 năm Bính Thân), hơn 800 Phật tử tại gia đã tham dự lễ truyền thụ giới Bồ Tát do H.T Thích Minh Thông là người trao truyền giới luật. Đây là một nghi lễ đánh dấu một sự khỏi đầu, một nấc thang mới của người Phật tử sau khi Quy Y Tam Bảo, nấc thang của lòng từ bi, của hạnh nguyện Bồ Tát cao cả, luôn dấn thân vì chúng sinh mà phụng sự.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi1.jpg

Trước khi bước vào nghi thức truyền giới, Hòa thượng đã có thời pháp nhũ, khai thị về “Ý nghĩa, nhân tố và điều kiện thọ giới Bồ Tát” cho các giới tử có tâm nguyện cầu thỉnh giới, cầu thỉnh pháp của Phật.

Hòa thượng Giới sư đã phân tích về hai chữ Bồ Tát. Theo đó, Bồ Tát là sự tự giác, giác tha. Mình là người giác ngộ, rồi đem sự giác ngộ đó hướng dẫn tất cả mọi người, khi sự hướng dẫn đó được trọn vẹn cũng chính là lúc giác hạnh của mình đã viên mãn. Giới Bồ Tát là giới ai nghe cũng được, ai thọ cũng được. Người thọ nhận Giới Bồ Tát là người đi trên con đường đến Phật quả, trên con đường đó, trên giới pháp đó không bao giờ sợ bị lạc bước.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi6.jpg

Hòa thượng cũng đã truyền đạt 6 giới trọng và 28 giới khinh trong Giới Bồ Tát mà hàng phật tử tại gia sẽ thọ nhận. Đồng thời, Hòa Thượng thuyết giảng về ý nghĩa quan trọng của Giới, người phật tử tại gia cũng như xuất gia đều phải lấy Giới làm Thầy, nhằm bảo hộ cho hành giả không phạm vào con đường ác đạo, giữ tam nghiệp luôn được thanh tịnh, trang nghiêm. Người Phật tử thọ nhận bồ tát giới phải tuyệt đối là Ưu - Bà - Tắc, Ưu - Bà - Di tịnh hạnh.

Hòa thượng sách tấn, hàng Phật tử đã thọ nhận Bồ Tát Giới nên dành thời gian để tụng Kinh Phạm Võng, ít nhất là 2 tuần 1 buổi, ngoài ra cần tìm thêm một số sách, băng đĩa giảng về Bồ Tát Giới để ta hiểu rõ phần nào là giới khinh, phần nào giới trọng từ đó nghiêm trì giới luật.

Nghi thức quan trọng nhất buổi lễ đã diễn ra ngay sau đó. Nghi thức truyền giới Bồ Tát. Hòa Thượng Thích Minh Thông đã truyền những nhân tốt, chủng tử tốt, những của báu quý giá của thế gian đến hàng giới tử. Và đó, chính là hành trang, là hàng rào ngăn chặn dòng nước ô nhiễm, ngăn chặn giặc cướp để giúp Phật tử giữ trọn vẹn giới an lạc, đạo quả được viên thành.

Buổi chiều, Thượng tọa. Thích Giác Nguyên đã quang lâm chánh điện, từ bi ban bố cho hàng giới tử thời pháp thoại ngắn. Trong thời pháp chia sẻ này, Thượng tọa đã nhắc lại để giúp cho Phật tử nắm rõ hơn về các giới luật mà trước khi truyền giới Hòa Thượng đã khai thị gần 1000 giới tử đã thọ nhận giới. Những giới tử này chính là những vị Bồ Tát nhân trong hiện tại, là những vị Bồ Tát quả trong tương lai. Qua đó, Thầy cũng sách tấn hàng Phật tử hãy vì chúng sinh mà làm lợi ích, hãy luôn thương tưởng tới chúng sinh, phải lấy giới này làm hàng rào bảo vệ.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi7.jpg

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi9.jpg

Buổi lễ “Trai đàn Thuyết U Minh Giới & Lễ truyền thụ Bồ Tát Giới” tại chùa Hòa Phúc dành cho Phật tử tại gia đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên. Dường như Chư Phật, chư vị Bồ Tát, Long thiên hộ pháp đã trợ duyên, chứng nhật cho buổi lễ. Bởi lẽ, trong hai ngày diễn ra Đại lễ, trời đều đổ mưa lớn dữ dội, các công tác chuẩn bị phải thay đổi liên tục, nhưng đến giờ cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm chứng minh thì trời lại quang mây lại tạnh.

nguoiphattu-com thuyet u minh gioi8.jpg

Chư Tôn Đức hoan hỷ, Phật tử hoan hỷ, cảnh và vật cũng như hòa quyện vào niềm hoan hỷ đại chúng.

Vị cam lộ của Đức Phật từ nay đã được tưới rọi khắp đạo tràng chùa Hòa Phúc, hàng Phật tử đã được tắm mình trong dòng suối pháp bất tận của Kinh - Luật - Luận đó đúng là một nhân duyên thù thắng.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan