Miền Bắc

Phú Thọ: Khai mạc Đại giới đàn Nguyệt Trí IV PL.2560

nguoiphattu.com - Được sự cho phép của HĐTS TW GHPGVN, sáng ngày 06 tháng 9 năm 2016 (06-08-Bính Thân), tại Hạ trường chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, TP. Việt Trì). Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Nguyệt Trí IV PL.2560-2016 từ ngày mùng 05- 06 /9 /2016 (ngày 05 đến 06-08-Bính Thân).

Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ III

Các vị giới tử được thầy nghiệp sư đưa về giới trường từ ngày mùng 03 để chấp tác, lạy sám, học giới và khảo thí. Trong không gian thiêng liêng của tuyển Phật đường, Ban Tổ chức họp phân công công tác cho các vị nghiệp sư hướng dẫn giới tử về các khu vực quy định chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc tất cả quy định, nội quy của giới trường.

Giới đàn Nguyệt Trí IV có 23 giới tử Tăng, trong đó  08 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 15 giới tử thọ giới Sa di; có 26 giới tử Ni, trong đó  03 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 23 giới tử thọ giới Sa di. Tổng số 49 giới tử.

18 giờ 00, ngày 05 tháng 09 năm 2016 (nhằm ngày 05-08-Bính Thân). Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN, đương vi ngôi Yết ma A xà lê của Giới đàn đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan trọng của giới luật với người đệ tử Phật, đặc biệt đối với người xuất gia phải lấy giới luật để trang nghiêm pháp thân, luôn luôn lấy nhiệm vụ tu phúc và tu tuệ làm đầu. Giới tử lắng nghe sự giáo giới của Hòa thượng trong tinh thần chánh niệm nhiếp thọ và phụng trì.

Thể theo lời Phật dạy:

“Giới luật là mạng mạch của Phật pháp

Giới luật còn Phật pháp còn - Giới luật mất Phật pháp hoại diệt”.

Trong Tạng luật Tỳ Ni, Phật dạy rõ “Không một vị Phật nào không Giới thể, không một vị Bồ Tát nào không hành Giới độ, không một vị Thanh Văn nào không hành Giới hạnh mà thành tựu sở nguyện tu hành. Trăm ngàn Thắng, Định, Vô Lậu, Diệu Huệ đều nhờ trì giới mà thành tựu. Hành giả khởi một niệm rong ruổi theo tiền trần, đó là cơ hội của ma chướng. Ngược lại, nếu biết trân trọng, tôn quý Giới luật, cung hành nghiêm mật đúng như Pháp chơn thật thanh tịnh tu hành dõng mãnh, kiên trì lập chí thệ nguyện, y theo Giới Luật tấn tu, dù bỏ thân mạng cũng không vi phạm cấm giới của Phật, thì quả vị giác ngộ giải thoát chỉ còn tùy thuộc vào thệ nguyện hoằng thâm, tấn tu dõng mãnh của hành giả chậm hay mau mà thôi.

Truyền thống tu tập ba đời chư Phật, chư Bồ tát, chư lịch đại Tổ sư thế thế nghiêm trì Giới luật, nên được thành tựu Thánh quả và lưu truyền cho đến ngày nay. Trong kinh Phạm Võng có dạy “Người trì giới như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như kẻ đi xa được về nhà, như người tù được thả, vì Giới này là vị Thầy cao cả...”.

Từ những ý nghĩa trên cho thấy, Giới luật vô cùng quí giá đối với hàng xuất gia và là chiếc giáp kiên cố, có thể ngăn chận những giặc phiền não tham - sân xâm nhập vào tâm trí của người học Phật, không làm ngọn đèn chánh trí lu mờ. Vì muốn duy trì và phát triển mầm non Giới luật của tiền đồ Phật giáo, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Phú Thọ, thực hiện hoài bảo sứ mệnh Như Lai, vì thế hệ tương lai mà truyền trao Giới luật.

Đúng 07h00, tất cả giới tử trang nghiêm cung nghinh Chư tôn giáo phẩm quang lâm Đại giới trường. 07g30, Ban dẫn thỉnh vì các giới tử tác bạch cung thỉnh Chư tôn đức tham lễ chư Tổ tại tổ đường chùa Bảo Ngạn. Tại tổ đường, Chư tôn đức Tăng, Ni đã trang nghiêm cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Giới sư.

Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh:

1. Ngôi Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN.

2. Ngôi Giáo Thọ A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN.

3. Ngôi Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN.

4. Đệ nhất tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Trí, Uỷ viên HĐTSGHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Đệ nhị tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Thuận, Uỷ viên dự khuyết HĐTSGHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh PT

6. Đệ tam tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Uỷ viên HĐTSGHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

7.  Đệ tứ tôn chứng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Phó Trưởng Ban Truyền thông TWGHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu.

8. Đệ Ngũ tôn chứng: Đại đức Thích Đạo Huân, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

9.  Đệ lục tôn chứng: Đại đức Thích Đạo Ngộ, Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TWGHPGVN, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

10.  Đệ thất tôn chứng:  Đại đức Thích Đạo Nguyện, Uỷ viên Ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  Phú Thọ.

Hội đồng giới sư ni cung thỉnh:

1.  Ngôi Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Kim, Cố vấn Ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN.

2. Ngôi Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Phó Ban Thường trực Ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN.

3. Ngôi Giáo Thụ A Xà Lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Thành, Phó Ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN.

4. Đệ nhất tôn chứng: Ni sư Thích Đàm Nhã, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  Phú Thọ.

5.  Đệ nhị tôn chứng: Sư Thầy Thích Trí Quang, Uỷ viên Ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ theo Giới đàn các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của giới tử ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thọ giới: Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa di, Sa di Ni ra làm lễ Hội đồng Giới sư.

Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".

Giới đàn Nguyệt Trí IV của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã thành tựu viên mãn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.

Hòa chung niềm Hỷ lạc vô biên, Thành kính Đảnh lễ tri ân chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Hội Đồng Giới Sư, Ban Tổ Chức, Ban Kiến Đàn. Thành tâm kính chúc quý giới tử luôn tinh tấn trọn vẹn là người Thích tử Như Lai.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Sau đây là một số hình ảnh tại Giới Đàn Nguyệt Trí IV của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ DL.2016 – PL.2560:

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri0.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri1.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri2.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri3.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri4.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri5.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri6.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri7.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri8.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri9.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri10.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri11.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri12.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri13.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri14.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri15.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri16.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri17.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri18.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri19.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri20.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri21.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri22.jpg

nguoiphattu_com gioi dan nguyet tri23.jpg


Ban TTTT tỉnh Phú Thọ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan