Miền Bắc

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

nguoiphattu.com - Sáng ngày 19/8/2017 tức 28/6 nhuận/ Đinh Dậu, Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã chính thức tiến hành nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử tại chùa Thanh Hà – 34 Bến Ngự - P. Trường Thi- Tp. Thanh Hóa – Thanh Hóa.

Căn cứ theo Giới đàn Tăng, các nghi lễ được cử hành: Chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị. Đúng 8g, ba hồi chuông trống Bát-nhã vang lên trầm hùng, mở đầu nghi lễ truyền giới.

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Tiếp theo, Ban kiến đàn cung an chức sự, Hội đồng Giới sư Tăng: HT. Thích Thanh Nhiễu làm Đàn đầu Hòa thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê; ĐĐ Thích Tâm Đức ngôi Giáo thọ A-Xà-lê và 7 vị Đại Đức làm tôn chứng Tăng già.

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Hội đồng Giới sư Ni cung thỉnh NT.Thích Đàm Nhung làm Đàn đầu Hòa thượng (đàn Sa di Ni); NS.Thích Đàm Hòa ngôi Yết-ma A-xà-lê, NS Thích Đàm Thành ngôi Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Ni làm tôn chứng Tăng già.

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Giới tử Tỳ Kheo

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Giới tử Sa Di

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn Chính Hòa năm nay là 24 vị. Trong đó có 7 giới tử Tỳ-kheo, 13 giới tử Sa-di và 4 giới tử Sa-di-ni.

Sau khi cung an chức sự, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thọ Sa-di, Sa-di-ni và Tỳ-kheo làm lễ Hội đồng Giới sư.

Tại giới trường Hội đồng Giới sư đã trao truyền giới pháp cho 7 giới tử Tỳ Kheo, 13 Sa-di tại chùa Thanh Hà – số 34 Bến Ngự - P. Trường Thi – Tp Thanh Hóa và truyền giới cho 4 giới tử Sa Di Ni tại chùa Hương Quang – 77 Nguyễn Chích – P. Nam Ngạn - Tp Thanh Hóa.

Các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh - chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện...

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

ĐĐ Thích Tâm Minh trao bằng khen đến thủ khoa Tỳ Kheo Thích Nguyên Độ

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

ĐĐ Thích Tâm Định trao bằng khen đến thủ khoa Sa Di Thích Giác Phước

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

NT Thích Đàm Nhung trao bằng khen đến thủ khoa Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Tịnh

Trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ, tại giới trường ban kiến đàn cũng đã trao bằng khen đến ba giới tử đạt thủ khoa trong kì khảo hạch vừa qua.

Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 thành tựu viên mãn, chư vị nghiệp sư cùng các giới tử đã thành kính lễ tạ Hội đồng giới sư.

Chiều cùng nghi thức thọ lãnh Bồ Tát giới của các giới tử đã diễn ra thật trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN.

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Tiểu giới trường chùa Hương Quang

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Chiều ngày 19/8/2017 nghi thức truyền Bồ Tát giới tại chùa Thanh Hà

Thanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giớiThanh Hóa: Đại giới đàn Chính Hòa năm 2017 chính thức truyền giới

Ban TTTT PG Thanh Hóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan