Miền Bắc

Lễ tạ pháp PL2563 – DL2019 tại trường hạ Bồ Đề

nguoiphattu.com - Sáng ngày 8 tháng 08 năm 2019 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Kỷ Hơi), tại Tổ đình chùa Bồ Đề – phường Bồ Đề – quận Long Biên – Hà Nội, đã long trọng tổ chức lễ Tạ Pháp an cư kết hạ PL2563 – DL2019.

Chứng minh và chủ trì buổi tạ pháp có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Thủ tọa của trường hạ và 6 vị giảng sư của trường hạ cùng 137 hành giả Tăng Ni,  và nhân dân Phật tử đã trang nghiêm làm lễ tạ pháp.Đúng 7h30, chư tôn đức trong ban kinh sư đã trang nghiêm lên trước Đại hùng bảo điện làm lễ niêm hương bạch Phật, sám hối và trì chú Đại bi, sau đó trở về giảng đường bắt đầu nghi thức tạ pháp.


Tại đây, Hòa thượng Thủ tọa cùng đại chúng đối trước Pháp tòa vọng bái Đức đệ tam Pháp chủ, ngôi đường chủ của Trường hạ, cũng là chủ pháp để Tạ pháp Ngài.


Sau đó, đại diện chư tôn đức Tăng, Ni an cư tại trường hạ Bồ Đề dâng lời tác bạch Tạ pháp An cư lên chư tôn đức chứng minh.


Đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ với chư hành giả về ý nghĩa sâu xa của bộ Truy Môn Cảnh Huấn "Thấm thoắt thoi đưa, vừa hôm nào 23/04/2019, chúng ta vân tập tại giảng đường này để làm lễ khai pháp theo truyền thống Phật giáo. Ngay từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã kết giới cấm túc an cư, chế ra luật Tam nguyệt Hạ an cư cho đệ tử Phật, và bản thân Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết pháp, Đức Phật năm nào cũng kết hạ an cư.

Truyền thống an cư cao đẹp trau dồi tam vô lậu học, giới học, định học và tuệ học. Được chư Tổ truyền trì cho tới ngày hôm nay. Tại Việt Nam, chư Tổ trong quá khứ, chư Tăng trong hiện tại cũng đã đang cấm túc an cư và đến thời kỳ sắp viên mãn. Hoặc là tiền an cư từ tháng 4 đến tháng 7, hậu an cư từ tháng 5 đến tháng 8 và Phật giáo Nam truyền từ tháng 6 đến tháng 9. Đều là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong mùa an cư của mình.

Đối với Phật giáo Hà Nội, năm nay có 1409 hành giả an cư trong 18 điểm an cư của 30 đơn vị  quận, huyện thị và trường trung cấp Phật học tại Đại Từ Ân. Chúng ta đã thực hiện ba tháng an cư nghiêm túc, với tinh thần “trú dạ lục thời hành trì lễ bái”, ngày đêm 6 thời lễ Phật, tụng kinh, bái sám, tham thiền.

Và hằng ngày, theo tổ truyền từ ngày 23 tháng 04 cho đến ngày hôm nay, cứ 7h30 tại giảng đường này cũng như các giảng đường khác của các trường hạ đều tuyên giảng pháp của Đức Phật. Năm nay được sự chỉ dạy của Đức Pháp Chủ, Phật giáo Hà Nội khai giảng bộ luật Truy Môn Cảnh Huấn là lời dạy góp nhặt của các bậc Tổ đức dạy cho các bậc xuất gia nhưng cũng có công đức cho các Phật tử được nghe. Chúng ta lấy lời dạy bảo của các bậc cổ đức trong bộ Truy Môn để lấy đó làm gương soi, làm bài học, làm kinh nghiệm trong bước đường tu tập của mình.

Ba tháng an cư, khai giảng Vô Thượng Pháp Bảo cũng sắp tới kì viên mãn. Hôm nay theo lịch định kỳ, là ngày tạ pháp như Đức Đệ Tam Pháp Chủ đã dạy rằng “Đối với Pháp Bảo của Đức Phật lưu chuyển vô cùng không thời gian, không không gian. Từ khi Đức Phật thành Đạo dưới cội Bồ Đề, tới xứ Ba La Nại vườn Nai giảng bài pháp đầu tiên Tứ Thánh Đế, độ cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Bắt đầu từ đó, bánh xe Pháp được xoay chuyển cho tới ngày hôm này và mãi mãi mai sau.

Như vậy thì không có chấm dứt đối với việc tuyên truyền chính Pháp, nhưng theo định lượng của mùa an cư thì đây là bài giảng kết thúc ở trong mùa an cư năm nay, PL2563 – DL2019. Đánh dấu 3 tháng mùa hạ an cư đã xong. Với sự chỉ dạy của Ngài giảng bộ Truy Môn Cảnh Huấn, ban giảng sư đã cố gắng hàng ngày nghiên cứu các bài giảng để giảng được những ý tứ thâm túy, những lời dạy ân cần của các bậc tiền bối cho hậu học chúng ta, để ngõ hầu làm tư lương trong bước đường tu học, làm kim chỉ nam cho định hướng tu học, làm kinh nghiệm cho việc hoằng đạo để soi xét mình.

Bộ Truy Môn Cảnh Huấn rất quan trọng, toàn lời vàng ý ngọc mà các bậc Tổ đức đã dạy rằng chúng ta nếu thực hành rất có lợi ích cho Phật pháp. Ngày nay trong thời đại mới, chúng ta sẽ vận dụng khoa học và công nghệ để học tập chính pháp và hoằng truyền chính pháp".

Qua đó, Hòa thượng cũng tán thán chư vị trong Ban giảng sư trong 3 tháng an cư đã tận tâm nghiên cứu để giảng dạy, phần nào toát lên những thâm ý ẩn sâu của chư Phật đã dạy qua các lời dạy của chư Tổ, ngoài ra các vị Tăng Ni trong trường hạ cũng rất tinh tấn. Hàng ngày ngoài thời giờ lễ bái, các vị đều về giảng đường tinh chuyên nghe giảng.

Bên cạnh đó, các Phật tử cũng có nhiều vị đã sắp xếp công việc của bản thân để trở về giảng đường nghe Pháp. Công việc đó là nhiệm vụ của Tăng Ni và Phật tử chúng ta bởi vì an cư là tu Phúc và tu Tuệ: "Tu Phúc là lễ bái hành đạo, tu Tuệ là học hỏi giáo pháp. Phúc Tuệ song toàn. Ba tháng an cư đã mang lại cho chúng ta có năng lượng lớn, trí tuệ tăng trưởng, công đức thêm lên, xứng đáng nhận được một tuổi hạ mà chúng ta đã dày công tạo dựng.

Người xuất gia không quan trọng tuổi đời mà lấy tuổi hạ làm quan trọng. Nhưng tuổi hạ phải là tuổi hạ xứng đáng. Trong giới cấm an cư nội đa ngoại thiểu, tức là thời gian ở trong giới trường an cư nhiều hơn thời gian công việc Phật sự bên ngoài. Thứ hai chuyên tâm tu tập. Thứ ba chuyên tâm giảng dạy và học hỏi chính pháp, làm mọi công việc Phật sự. Bên cạnh đó, Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp, cùng các Phật tử tứ chúng đồng tu. Đối với trường hạ Bồ Đề nói riêng cũng như các trường hạ của Phật giáo Hà Nội năm nay đã thành tựu viên mãn, 1409 hành giả an cư đã nghiêm túc an cư, hòa hợp thanh tịnh, an trú và đúng như Pháp, như luật, như lời Tổ dạy".

Qua đây, Hòa thượng cũng tán thán công đức nhiều vị Tôn đức Tăng Ni trong mùa hạ an cư này đã tranh thủ trở về trụ xứ tổ chức các khóa tu bát quan trai cho các Phật tử, đặc biệt nhất là tổ chức khóa tu tuổi trẻ cho các tầng lớp thanh thiếu niên được trở về chùa để tu học và cùng nhau đoàn kết để học hỏi lẫn nhau trên tinh thần cùng là con một nhà. Đồng thời học hỏi những lời dạy của chư Phật, của tiền nhân về tinh thần hiếu kính cha mẹ, vâng lời thầy cô, đoàn kết trong gia đình và xây dựng bảo vệ đất nước, là người đệ tử chân chính của Như Lai.

Cuối cùng Hòa thượng cũng tán thán công đức các Ban chức sự của trường hạ đã vì chúng mà phục vụ. Chức sự nào cũng hoàn thành từ giảng sư giảng dạy trọn vẹn bộ sách, ban Duy Na nghiêm chúng duyệt chúng để tăng chúng an hòa và các ban đều đã trọn vẹn nhiệm vụ của mình.

Hòa thượng gửi lời cầu chúc phúc tới đại chúng "xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả quý Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương đã về cúng dàng tùy hỷ trong khóa hạ. Nguyện cầu cho mọi người hiện tại được phúc tuệ tăng long, và hồi hướng hương linh về Tiên tổ cửu huyền quá vãng và pháp giới chúng sinh đồng sinh lạc quốc".


Sau lời đạo từ của Hòa thượng, đại chúng đã lên khóa lễ sám nguyện theo nghi lễ của ngày Trai trong khóa hạ an cư. Song song với việc đó, Hòa thượng thủ tọa cùng ban nghi lễ đã trở về Tổ đường đỉnh lễ cúng dường Tổ sư và chư vị Hòa thượng trụ trì, chư vị giác linh bản tự.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan