Miền Bắc

Hà Nội: Ngày thứ 6 của Pháp hội Dược sư tại chùa Bằng 2019

nguoiphattu.com - Thứ tư là tin nhân quả nghiệp báo, Tin rằng trồng cam được cam, gieo ớt được ớt, nhân nào quả nấy. Những bất đồng sai khác trên cuộc đời như giàu nghèo, sang hèn, trí ngu, vui khổ, rủi may, thọ yếu, xấu đẹp, phước tội,...

phap_hoi_duoc_su37.jpg

Hà Nội: Ngày thứ năm của Pháp hội Dược Sư tại chùa Bằng 2019

Trong ngày tu tập thứ sáu của Pháp hội Dược Sư tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự) - số 63 phố Bằng Liệt - phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 09 năm Kỷ Hợi, nhận lời mời của Ban tổ chức, Đại Đức Thích Trí Thuần - Phó thư ký Ban hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội, Giáo thọ sư chùa Bằng đã quang lâm thuyết giảng cho đạo tràng bản tự với chủ đề “Đức tin của người Phật tử".

Mở đầu thời pháp thoại, Đại Đức khẳng định việc được làm thân người và đầy đủ 6 căn, được sinh vào nơi có Phật pháp là một nhân duyên rất lớn. Là một người Phật tử, con của đấng Giác Ngộ, ta phải có đức tin chân chính, được đặt nền tảng trên sự hiểu biết đúng đắn và sáng suốt.

Tiếp theo, Đại đức đã nêu lên 6 đức tin của người Phật tử, đức tin ấy được gọi là Chính tín:

Thứ nhất là tin Phật: tin vào chư Phật 3 đời, các Ngài đang và sẽ xuất trần để cứu độ chúng sinh đang đắm chìm trong sông mê, biển khổ (sông ái dục và biển sinh tử). Tin rằng cách đây 2546 năm có đấng Toàn Giác là vị Phật lịch sử, có tài liệu bi kí chứng minh, ra đời tại Ấn Độ, Ngài đã chiến thắng vô lượng ma chướng ngoại giới và nội tâm, đoạn trừ vô minh, phiền não, chứng đắc Vô thượng Chính Đẳng Chính Giác.Sau đó 45 năm ròng rã, Ngài đã không kể mệt mỏi giáo hóa chúng sinh, đem hạnh phúc và an vui cho vô lượng chư thiên và nhân loại.

Thứ hai là tin Pháp, tin rằng những lời dạy vàng ngọc, đầy trí tuệ và từ bi của Ngài còn được trân trọng bảo lưu, gìn giữ đầy đủ ở trong Tam Tạng Thánh điển: Kinh, Luật và Luận.

Đây là những lời dạy khôn ngoan, minh triết, như chân như thật, cụ thể, thiết thực,... là chân lý tối thượng, đã vượt qua, vượt lên trên tất cả mọi tư tưởng tôn giáo, triết học, các học triết của các triết gia, hiền triết, giáo chủ nhân loại từ xưa đến nay. Tin rằng Pháp, chân lý, sự thật đã được Đức Phật khéo léo thuyết có giá trị thiết thực hiện tại, vượt thời gian... mà những người có trí tuệ chứng nghiệm trong lòng mình.

Thứ ba là tin Tăng ,tin rằng tập thể Tăng già quá khứ, hiện tại, vị lai đã, đang và sẽ tu tập theo con đường Giới, Định, Tuệ và đắc các quả thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tin rằng những đức tính cao cả của Tăng già như thiện hạnh (diệu hạnh), trực hạnh, ưng lý hạnh (như lý hạnh), và chính hạnh (pháp hạnh) – chúng ta cũng có thể thành tựu được bằng cách rèn luyện thân, khẩu, ý cho đến chỗ trong lành, hoàn hảo.

Thứ tư là tin nhân quả nghiệp báo, Tin rằng trồng cam được cam, gieo ớt được ớt, nhân nào quả nấy. Những bất đồng sai khác trên cuộc đời như giàu nghèo, sang hèn, trí ngu, vui khổ, rủi may, thọ yếu, xấu đẹp, phước tội,... là đều do những nhân gieo sai khác từ rất nhiều đời trước mà ra cả. Là người con Phật, ta phải biết tin vào định luật nhân quả nghiệp báo đương nhiên này. Ta phải biết tạo ra nghiệp tốt từ ba cửa thân, khẩu, ý rồi luôn tạo thêm duyên lành hỗ trợ cho tam nghiệp ấy thì những kết quả tốt đẹp trong mai sau tuy chẳng mong cầu nó vẫn sẽ tự đến với ta.

Thứ năm là tin luân hồi sinh tử, tin rằng tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, do nghiệp thiện ác quyết định mà sinh tới sinh lui mãi trong 6 nẻo luân hồi. Các cảnh giới trong ba cõi 6 đường kia chính do ta tạo ra chứ không phải là ai khác. Chính do tâm xấu, ác, lành, tốt sai khác mà tạo nên các cảnh giới sai khác nhau. Nếu ta tu tập Giới, Định, Tuệ đắc quả A-la-hán là ta giải thoát khỏi sự ràng buộc của tam cõi. Và như vậy là ta sẽ không còn luân hồi tái sinh nữa.

Thứ sáu là tin tứ Diệu Đế, tin vào lộ trình thoát khổ - là trọng tâm, là cốt lõi giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt khổ, sự thật về con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ ấy là Đạo đế, là Bát chính đạo, là con đường duy nhất thoát ly mọi đau khổ trần gian, đem lại nguồn hạnh phúc đích thực cho tất cả mọi chúng sinh

Qua đó, Đại Đức Thích Trí Thuần mong rằng với 6 đức tin này, người Phật tử không những xứng đáng là người có trí tuệ mà còn tin chắc mình đã bỏ xa các hành vi xấu ác, không bị lay động bởi bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cuối cùng, Đại Đức khuyến tấn đại chúng hãy tinh tiến tu học, mãi mãi vững tin trên con đường phía trước, không sợ phải thối đọa hoặc rơi vào các cảnh giới đau khổ nữa.

Sau hơn một giờ đồng hồ, buổi chia sẻ pháp thoại của Đại Đức Thích Trí Thuần đã kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể đạo tràng có mặt tại chùa Bằng hôm nay. 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan