Miền Bắc

HT Thích Bảo Nghiêm thăm và thuyết giảng tại các Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc (2)

nguoiphattu.com - Năm cũ Giáp Ngọ sắp qua, năm mới Ất Mùi sắp đến, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tới thăm và thuyết giảng tại một số Đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc để kiểm tra lại tình hình tu tập của các Đạo tràng trong một năm qua theo tôn chỉ của Hòa thượng tôn sư thượng Trí hạ Quảng. Qua đó sẽ đưa ra phương hướng hoạt động mới cho Đạo tràng Pháp Hoa trong năm mới Ất Mùi.

>HT Thích Bảo Nghiêm thăm và thuyết giảng tại các Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ngày 10 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Giáp Ngọ, tại chùa Kim Long – thôn Phú Đa – xã Cần Kiệm – huyện Thạch Thất – HN, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm và có thời pháp thoại tới Đạo tràng Pháp Hoa bản tự.

Mở đầu, Hòa thượng đã nhắc lại lời cảnh sách của Tổ dạy:

Muốn tu Tịnh Độ thành công

Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu

Thân khẩu ý trước sau tinh khiết

Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên

Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên

Vãng sinh Tịnh Độ nhân duyên lu mờ

Qua đó, Hòa thượng sách tấn quý Phật tử đang bước vào mùa tu gia hạnh, phải chuyên tâm tu tập để chuyển đổi mười điều ác thành mười điều thiện, phải tránh xa tất cả những công việc thế tục:

Ngày đêm phải sáu giờ tinh tiến

Ý miệng thân ba nghiệp cần chuyên

Thân cần lễ bái tọa thiền

Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời

Ý cần chuyên không rời tịnh niệm

Đêm và ngày kế tiếp không ngơi

Mới hay Tịnh Độ hiện thời

Rõ ràng Tam Muội sáng ngời tự tâm

ht thich bao nghiem00.jpg

ht thich bao nghiem02.jpg

ht thich bao nghiem03.jpg

ht thich bao nghiem04.jpg

ht thich bao nghiem05.jpg

ht thich bao nghiem06.jpg

ht thich bao nghiem11.jpg

Ngày 11 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tới thăm và trao giới cho Đạo tràng chùa Phụng Thánh – phố Khâm Thiên – HN nhân dịp ngày tu an lạc của Đạo Tràng. Trong dịp này, đại chúng đã được lắng nghe bài pháp thoại đầy ý nghĩa về “10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền” do Hòa thượng truyền trao. Mở đầu, Hòa thượng đã nhắc lại cho hàng Phật tử hiểu về 10 hạnh nguyện của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, đó là: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dàng, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sinh, phổ giai hồi hướng. Hòa thượng đã giải thích cho đại chúng hiểu về từng hạnh nguyện của Ngài, qua đó sách tấn hàng Phật tử trong mùa tu gia hạnh này phải giữ gìn tu trì, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, chuyên tâm tu tập, học theo 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền để cuộc sống hiện tại được an lành, xây dựng một thế giới Tịnh Độ ngay trong đời hiện tại.

ht thich bao nghiem12.jpg

ht thich bao nghiem13.jpg

ht thich bao nghiem14.jpg

ht thich bao nghiem15.jpg

Buổi chiều cùng ngày, nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Quán – Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, trụ trì chùa Diên Quang – Bắc Ninh, Hòa thượng đã quang lâm và có thời pháp thoại tới hàng ngàn Phật tử địa phương về ý nghĩa lời nguyện thứ 1, 18,19,20, 48 của Đức Phật A Di Đà. Qua đó, Hòa thượng đã khuyến tấn các Phật tử hãy nương vào những lời dạy của Đức Phật, tinh tiến tu tập, nhất tâm chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật bởi:

Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất

Thật rõ ràng đường tắt không sai

Kể từ cổ vãng kim lai

Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành

ht thich bao nghiem19.jpg

ht thich bao nghiem20.jpg

ht thich bao nghiem21.jpg

ht thich bao nghiem22.jpg

ht thich bao nghiem23.jpg

ht thich bao nghiem24.jpg

ht thich bao nghiem26.jpg

ht thich bao nghiem27.jpg

ht thich bao nghiem28.jpg

ht thich bao nghiem29.jpg

ht thich bao nghiem30.jpg

ht thich bao nghiem31.jpg

ht thich bao nghiem32.jpg

ht thich bao nghiem36.jpg

ht thich bao nghiem38.jpg

ht thich bao nghiem39.jpg

Ngày 13 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 23 tháng 11 năm Giáp Ngọ, Hòa thượng đã có thời pháp thoại tới Lớp giáo lý tu Tịnh Độ tối thứ 3 tại chùa Lý Triều Quốc Sư – phường Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – HN. Hòa thượng đã giới thiệu với đại chúng về phương pháp tu tập để đạt tới quả vị của người tu Tịnh Độ, đó là chín phẩm đài sen (chữ Hán gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa). Chín phẩm đài sen được chia làm 3 nấc đó là: hạ, trung và thượng. Hay nói cách khác, đó chính là từng nấc thang để đánh giá sự tu tập trong cửu phẩm liên hoa của người tu Tịnh Độ. Hòa thượng đã giảng dạy cho đại chúng về từng nấc thang hạ, trung, thượng cũng như ý nghĩa của chín phẩm đài sen. Qua đó, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng tự đánh giá mức tu tập của mình, để biết mình đang ở tầng nào, từ đó phấn đấu tu tập để bước tới tầng cao hơn của cửu phẩm liên hoa, đạt đến quả vị giải thoát và an vui.

ht thich bao nghiem40.jpg

ht thich bao nghiem41.jpg

ht thich bao nghiem42.jpg

ht thich bao nghiem44.jpg

ht thich bao nghiem45.jpg

ht thich bao nghiem46.jpg


Tới ngày 14 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 24 tháng 11 năm Giáp Ngọ, Hòa thượng đã tới thăm và thuyết giảng tại Đạo tràng chùa Lâm Tiên – thôn Lâm Tiên xã Nguyên Khê – huyện Đông Anh – HN. Đây là lần đầu tiên Hòa thượng tới thăm Đạo tràng nơi đây. Tuy ở vùng nông thôn, nhưng các Phật tử trong Đạo tràng chùa Lâm Tiên rất tinh tiến tu tập, thường xuyên ra chùa tụng kinh, niệm Phật, làm các hoạt động từ thiện lợi Đạo – ích Đời. Tại đây, Hòa thượng đã giảng giải cho đại chúng về ý nghĩa của “Đạo Tràng Pháp Hoa” và giá trị tu tập thù thắng vi diệu của việc hành trì Kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Từ đó, Hòa thượng đã có lời khuyến tấn hàng Phật tử dù tu tập ở Pháp môn nào cũng không được có ý phân biệt với các Pháp môn khác, bởi dù là Pháp môn nào cũng đều là của Đức Phật dạy, và các hành giả phải cố gắng tu tập, chuyển hóa thân tâm, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, cùng nhau phát triển Đạo tràng Pháp Hoa chùa Lâm Tiên ngày càng lớn mạnh.


ht thich bao nghiem47.jpg

ht thich bao nghiem48.jpg

ht thich bao nghiem49.jpg

ht thich bao nghiem50.jpg

ht thich bao nghiem53.jpg


Ngày 17 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Giáp Ngọ, trong buổi lễ tạ Pháp PL2558 – DL2014 tại Thiền viện Sùng Phúc - phường Cự Khối - quận Long Biên - HN, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng đã có thời pháp thoại tới đông đảo Phật tử 15 chúng của Đạo Tràng Thiền viện Sùng Phúc với chủ đề “Hồi hướng”. Hòa thượng nhấn mạnh mọi việc làm đều phải hồi hướng, hồi Phật tâm để hướng về Phật quả. Hồi hướng có 3 nghĩa lớn: hồi hướng về chân như thực tế, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng về cho Pháp giới chúng sinh.

Hồi hướng về cho Pháp giới chúng sinh chính là hồi hướng tự kỷ và hướng tha. Hạnh của Bồ Tát là vị nhân sinh, bởi các vị Bồ Tát đều từ chúng sinh mà đi lên, rồi lại nguyện quay trở về độ tận chúng sinh. Chúng sinh chưa phát tâm Bồ đề càng nhiều, những tồn tại tệ ác, xấu xa trong xã hội càng nhiễu hại ta. Vì thế, hồi hướng chúng sinh chính là hồi hướng cho chính ta. Vì ta không thể tìm được sự yên thân, hạnh phúc bằng cách lo thủ phận cho cá nhân, hay thu mình trong phạm vi gia đình. Trái lại, phải tích cực đóng góp vào công trình chung, xây dựng phát triển xã hội. Vì trong lợi ích chung của xã hội có lợi ích của bản thân mình. Và xa hơn nữa, dấn thân hành Bồ tát đạo, chúng ta có trách nhiệm dìu dắt, nâng đỡ người bằng như ta. Đến khi mọi người thành Phật, ta mới thật sự đạt được quả Vô thượng Đẳng giác. Hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh, người Phật tử phải biết quên mình, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung của xã hội; sẵn sàng giúp đỡ người bằng lòng từ; hết lòng thực hiện điều thiện. Phải biết sống "Vì mọi người” với ý thức sâu sắc rằng hạnh phúc an lạc của chính ta không thể tách rời hạnh phúc an lạc chung của xã hội. Vì mọi người, vì xã hội đã hàm chứa đầy đủ ý nghĩa vì bản thân của chính mình.

Thứ hai, hồi hướng vô thượng Bồ Đề chính là hồi tự nhân mà về tới quả bởi Đạo Phật rất chú trọng về Luật Nhân Quả. Nếu chúng ta gieo những hạt giống thiện lành, chúng ta sẽ thu hái được những quả ngọt tốt đẹp cho mai sau và ngược lại. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh muốn tu tập đạt đến quả vị vô thượng Bồ Đề trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn thì ngay bây giờ phải bắt đầu từ "Nhân". Ví dụ như chính từ cuộc sống đầy rẫy khổ đau của cõi Ta Bà này, chúng ta phải biết tu tập để chuyển hóa khổ đau, ứng dụng những lời Đức Phật dạy để bước tới an lạc, hạnh phúc.

Chúng ta tu tập hồi hướng Vô thượng Bồ Đề nhằm dồn tất cả nỗ lực, tâm sức cho sự phát triển trí tuệ, hay tri thức. Từ đó, trang bị cho ta một phương pháp tư duy đúng đắn, đưa đến nhận thức sáng suốt, thấy biết tất cả một cách chính xác như Đức Phật.

Cuối cùng, hồi hướng về chân như thực tế là hồi hướng từ Sự tới Lý. Người Phật tử tu học Đại thừa phải thông hiểu Sự và Lý. Giáo lý của Phật luôn luôn dùng hình ảnh của Sự để đi tới Lý cứu kính. Qua đó, Hòa thượng mong rằng "quý Phật tử bây giờ mới bắt đầu tu tập cũng giống như một em bé mới bắt đầu tập biết đi, hãy thân thừa chư Tăng chăm chỉ tu tập để được học hỏi chính pháp của Như Lai từ bước thấp cho đến cao".

Qua đó, Hòa thượng mong rằng quý Phật tử hãy biết nhìn lại bản lai diện mục của chính mình, chuyển hóa Tham Sân Si để thân tâm được thanh tịnh, học hạnh viễn ly trong sự kham nhẫn tu tập, hãy biết nuôi dưỡng Phật tính trong mỗi người để cuộc sống thực tại được an lạc.


ht thich bao nghiem54.jpg

ht thich bao nghiem55.jpg

ht thich bao nghiem58.jpg

ht thich bao nghiem59.jpg

ht thich bao nghiem60.jpg

ht thich bao nghiem61.jpg

ht thich bao nghiem62.jpg

ht thich bao nghiem63.jpg

ht thich bao nghiem64.jpg

ht thich bao nghiem65.jpg

ht thich bao nghiem66.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan