Miền Bắc

Thái Nguyên: Mùa An cư Kiết hạ lại về

nguoiphattu.com - Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng An cư dành cho chư Tăng Ni, tính theo âm lịch kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy (tiền An cư) từ rằm tháng năm đến rằm tháng tám (hậu An cư) .

Mùa An cư năm nay tại Hạ Trường chùa Phù Liễn TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên với trên 50 hành giả vân tập về làm lễ tác pháp An Cư PL 2559 - DL 2015 để ứng dụng lời Phật dạy “Tỷ khiêu chi yếu vụ” của mình vào sáng nay ngày 16/04/Ất mùi.

_nguoiphattu.com_chua phu lien07.jpg

Mùa An cư có hai ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tiến và kết quả tốt. Do đó ngày xưa có những vị Tỳ-kheo qua ba tháng an cư chứng một quả vị. Nếu tu gần tiến lên một quả vị, nhưng tới mãn ngày an cư, các ngài xin Phật cho ở lại tu thêm để đạt được đạo quả như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, v.v... Như vậy, mùa an cư là mùa chư Tăng, chư Ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Đó là điểm chính yếu mà tất cả Tăng Ni ngày nay phải nhớ.

_nguoiphattu.com_chua phu lien03.jpg

Hiện giờ đất nước chúng ta đường xá rộng lớn, xe cộ đi lại không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa, nhưng thể theo lời đức Phật dạy chúng ta cũng kiết hạ an cư. Thời này mình không thể hiện lòng từ bi như thời đức Phật, chỉ có cùng nhau chung ở một điểm, một khu vực để rồi cố gắng tinh tiến tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước, hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy chúng ta cố gắng tu cho có kết quả tốt. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên ba tháng an cư rất quý báu.

_nguoiphattu.com_chua phu lien09.jpg

Một năm mười hai tháng chúng ta bận rộn nhiều vấn đề, như giao tiếp Phật tử, hoặc vì những nhân duyên khác mà quý vị đi đây đi kia, không ở một chỗ nỗ lực tu. Đến mùa an cư mọi việc đều gác qua, dồn hết tâm lực cho việc tu học thôi, mong rằng tất cả quý vị phải cố gắng đem hết tâm lực mình tu và học cho được kết quả tốt.

Xin chia sẻ một số hình ảnh tác pháp An cư năm nay:

_nguoiphattu.com_chua phu lien01.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien02.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien04.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien05.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien06.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien08.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien10.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien11.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien12.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien13.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien14.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien15.jpg

_nguoiphattu.com_chua phu lien16.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan