Miền Nam

Chùa Hoằng Pháp, lễ thế phát xuất gia đợt 1 năm 2017

nguoiphattu.com - Trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật ba đời, dưới được sự chứng minh của chư Tôn thiền đức và hiện tiền đại chúng, ngày 15/08/2017 (24/06 nhuận Đinh Dậu), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức lễ Thế Phát Xuất Gia cho 3 thiện nam tử, những người nguyện đi theo con đường xuất thế.

Tổ Quy Sơn có dạy: Xét về người xuất gia, tức phải là người cất chân liền bước được đến phương trời siêu việt, tâm ý và thân hình phải khác với người thế tục, phải nối tiếp việc làm hưng thịnh dòng giống Như Lai, làm cho ma quân khiếp sợ, đáp đền bốn ơn sâu nặng, cứu giúp chúng sinh trong ba cõi, cho nên nếu ai không được như thế, thì sẽ trở thành kẻ lạm xen vào hàng ngũ chư Tăng, lời nói và việc làm vụng dại, thô lỗ, ăn dùng uổng phí vật dụng của người tin nơi ba ngôi báu mà cúng thí.

Trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật ba đời, dưới được sự chứng minh của chư Tôn thiền đức và hiện tiền đại chúng, ngày 15/08/2017 (24/06 nhuận Đinh Dậu), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức lễ Thế Phát Xuất Gia cho 3 thiện nam tử, những người nguyện đi theo con đường xuất thế.

nguoiphattu-com le xuat gia hoang phap0 (1).jpg

Sau khi quang lâm chánh điện và cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đại diện các giới tử dâng lời tác bạch xuất gia. Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đồng ý và hứa khả, đồng thời Thượng tọa cũng đã ban những lời pháp nhũ khai đạo cho các giới tử trước khi thế phát.

nguoiphattu-com le xuat gia hoang phap0 (3).jpg

Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và nhà Tam giới. Ra khỏi nhà thế tục là cắt đứt những tình cảm ái luyến của gia đình, bà con, họ hàng để mở rộng tình thương với tất cả chúng sanh. Ra khỏi nhà phiền não là đoạn trừ những tham, sân, si nhờ vào sự tu tập giới, định, tuệ. Người tu khác người thế gian ở giới luật và đạo đức, do đó khi đã xuất gia để trở thành hàng ngũ trong Tăng bảo thì phải thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Xuất Tam giới gia là ra khỏi nhà Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới, muốn được như thế thì phải tinh tấn đoạn trừ phiền não để có thể chứng đắc đạo quả.

nguoiphattu-com le xuat gia hoang phap0 (5).jpg

Xuất gia là việc làm của bậc đại trượng phu: đại hùng, đại lực, đại từ bi; không phải ai cũng có thể làm được việc này, vì chúng sanh mãi đắm chìm trong ngũ dục lục trần nên không thoát ra được. Khi đã đặt chân vào hàng ngũ Tăng bảo, người xuất gia phải cố gắng tu tập cho xứng đáng với hình tướng mà mình đang mang, vì chư Tăng là người thay Phật truyền bá chánh pháp. Do đó, chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, từ giới sinh định, có định mới phát tuệ. Người xuất gia không giữ giới sẽ trở thành “trùng sư tử ăn thịt sư tử”, là người phá hoại Phật pháp.

Ngoài ra, bên cạnh việc tu tập đem lại lợi ích cho bản thân, người xuất gia cần có chí nguyện độ sinh, không ngại thử thách gian nan, nguyện hy sinh thân mình để đem Phật pháp đến cho mọi người. Một người đệ tử đức Phật phải luôn luôn khắc ghi trong lòng bốn ân lớn: ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân đàn việt, ân Tổ quốc. Sự nghiệp của người con Phật là trí tuệ, ai có trí tuệ thì người đó không bị đi sai đường và vượt lên trên người khác. Muốn thành tựu Phật quả phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng tâm bồ đề kiên cố và chí nguyện vững bền thì có thể thành tựu được quả vị giải thoát.

nguoiphattu-com le xuat gia hoang phap0 (2).jpg

Sau khi thế phát xong, Thượng tọa trụ trì đã giải thích về ba bài kệ đọc trong lúc thực hiện nghi thức thế phát nhằm sách tấn cho các vị tân xuất gia tiến tu trên con đường đạo nghiệp. Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan