Miền Nam

Long An: Lễ tạ đàn Dược Sư chùa Linh Nguyên

nguoiphattu.com - Pháp hội Dược Sư là một trong những đàn lễ quan trọng của Phât giáo được tổ chức vào những ngày đầu xuân với ý nghĩa cầu nguyện quốc thái dân an, thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc.

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com0.jpg

“ Đức giáo chủ Đông Phương

Mười hai nguyện hoằng dương

Cứu muôn loài thoát khổ

Khai diễn pháp chơn thường

Bốn chín ngày đèn hương

Trang nghiêm khắp đạo trường

Trì danh và đảnh lễ

Tiêu tai thọ miên trường”

Trên tinh thần ấy Tổ đình Linh Nguyên - Cơ sở Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ đàn Dược Sư ngày 17 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com1.jpg

Với sự quang lâm chứng minh của, HT. Thích Huệ Hồng - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì chùa Phổ Minh; HT. Thích Trí Khai - Chứng minh BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ; HT. Thích Thiện Phúc - Trưởng BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ, trụ trì tổ đình Linh Nguyên, Trưởng ban tổ chức; HT. Thích Huệ Vân - chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Trụ; TT. Thích Từ Thiện- Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Trụ; TT. Thích Lệ Tấn- Phó Trưởng BTS GHPGVN Liên Huyện Tân Thạnh- TX Kiến Tường - Vĩnh Hưng; TT. Thích Phước Cường- Phó ban Nghi lễ GHPGVN Tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Lệ Duyên - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ; ĐĐ. Thích An Ngôn giáo thọ Trường TCPH Long An; Chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viên trong và ngoài tỉnh Long An; Tăng sinh TTCPH Long An.

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com2.jpg

Về phía chư Ni Ni trưởng TN Tuệ Như - Phó Phân Ban ni giới tỉnh Long An, giáo thọ Trường TCPH Long An; NS.TN Diệu Phước- chánh văn phòng 2 TTCPH Long An; NT.TN Minh Nhu; NS.TN Bảo Giác- Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN Tỉnh Long An; Chư tôn đức Ni trụ trì các tùng lâm tự viện trong và ngoài tỉnh Long An.

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com3.jpg

Và hơn 200 Phật tử về tham dự.

“ Từ năng chi nhất thiết chúng sanh chi lạc,

Bi năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ”

Vâng lời Phật dạy trong kinh Dược Sư, Hòa thượng Trưởng ban tổ chức đã chủ trì buổi lễ phóng sanh cũng như phát quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và người mù trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ.

Tiếp theo ni sư Thích Nữ Tắc Phú đại diện ban tổ chức cung đối trước chư tôn Hòa Thượng và Chư Thượng Tọa, Đại Đức quý Ni Trưởng Ni Sư cung an chức sự và cung thỉnh quý ngài quang lâm đàn tràng phúng tụng kinh dược sư.

Sau khóa lễ trì kinh BTC cung thỉnh chư tôn đức tăng già nhị bộ quang lâm trai đường. Được sự chỉ dạy của HT trưởng ban tổ chức, Sư cô Thích Nữ Diệu Thảo hiệp cùng Chư ni bổn tự và tín chủ dâng lời tác pháp cúng dường trai tăng.

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com5.jpg

Đáp lại tấm lòng chí thành của BTC, HT. chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, đạo hiệu thượng Huệ hạ Hồng đại lao Chư tôn đức Tăng ni ban đạo từ chứng minh pháp sự. Hòa thượng tán thán công đức của đạo tràng Tổ đình Linh Nguyên đã tổ chức pháp hội trì tụng Kinh Dược Sư 49 ngày nhiều năm liền. Bên cạnh đó HT dạy rằng, trai đàn Dược Sư là nghi lễ quan trọng của Phật giáo. Tuy nhiên, đó chỉ là phần sự. người đệ tử Phật phải làm sao sống và thực hành lời dạy của Ngài, tức là phải đối trị được phiền não tham, sân, si.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là vị vua thuốc tùy bệnh của chúng sanh mà ngài cho các loại thuốc quý phù hợp, cũng như thuốc của Phật Thích Ca Mâu Ni là Tam tạng kinh điển. Tuy nhiên, tất cả gom lại trọn vẹn trong Bát Chánh Đạo. Bản chất của Phật hay bản chất của thuốc đều ngay trong bản thân ta, bởi lẽ trong kinh Phật đã dạy: “ Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Nói cách khác, Đức Phật đã cho chúng sanh ba liều thuốc căn bản đó là Giới, Định, Tuệ tức là từ bi- thanh tịnh- trí tuệ. Khi sống được với ba tâm đó thì dần dần chuyển khổ được vui. Đó chính là tu theo tinh thần Kinh Dược Sư mà Đức Phật đã dạy.


chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com4.jpg


Hòa Thượng giải thích về hình ảnh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát chính là tượng trưng cho trí tuệ, còn Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát chính là từ bi, khi sống được với tâm từ và trí tuệ viên dung thì công đức phước lành ngày một tăng trưởng. Do đó, chúng ta phải nổ lực tu tập để làm sao đạt được Đại từ - Đại định - Đại trí tuệ.

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com6.jpg

chua_linh_nguyen_nguoiphattu_com7.jpg

Viên mãn được như vậy mới rốt ráo thành tựu Tự giác - Giác tha- Giác hạnh viên mãn. Cuối cùng HT cầu chúc đại chúng thân tâm an lạc, phước huệ trang nghiêm, Phật đạo viên thành

Buổi lễ thành tựu viên mãn trong không khí thanh tịnh trang nghiêm đúng như pháp và luật.

Ban văn hóa thông tin chùa Linh Nguyên

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan