Miền Nam

Tịnh xá Trung Tâm, Pháp Viện Minh Đăng Quang cúng dường Trường hạ tỉnh Vĩnh Long

nguoiphattu.com - Sáng ngày 16/06/2019 (nhằm 14/05/Kỷ Hợi), Hòa thượng Minh Thuấn – Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và Thượng tọa Minh Lộc – Phó Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm đã theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Giác Toàn hướng dẫn chư Tăng, quý Phật tử cùng tháp tùng theo đoàn của chư Tôn đức giáo đoàn IV đến thăm viếng và cúng dường 130 hành giả Tăng – Ni tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang (xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tĩnh Vĩnh Long).

Một số hình ảnh cúng dường:

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com0.jpg

Chánh Điện Tổ Đình Minh Đăng Quang nhìn từ phía ngoài vào

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com1.jpg

Tam vị Hòa thượng chứng minh (HT.Giác Giới trụ trì Tổ đình ở giữa)

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com2.jpg

Thượng tọa Minh Lộc thay lời chư Tăng tác pháp cúng dường

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com3.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com4.jpg

Chư Tăng và Phật từ nghe lời huấn từ của Hòa thượng chứng minh.

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com5.jpg

Chư Ni tác pháp cúng dường trường hạ

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com6.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com7.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com8.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com9.jpg

Phật tử chấp tay lằng lòng nghe pháp

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com10.jpg

Chư Tăng kinh thành lên Trai đượng thọ thực

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com11.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com12.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com13.jpg

Chư Tăng độ ngọ

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com14.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com15.jpg

Phật tử tác pháp cúng dường ngọ trai

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com16.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com17.jpg

Hòa thượng Giác Minh chứng minh đang ban lời tùy hỷ

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com18.jpg

tinh_xa_trung_tam_nguoiphattu_com19.jpg


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan