Miền Nam

Chùm ảnh trang trí cờ hoa lễ đài Phật đản của các gia đình Phật tử miền núi

nguoiphattu.com - Hòa chung không khí kính mừng Phật đản PL 2564 – DL 2020 của người con Phật trên khắp thế giới.

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_2.jpg

Có một gia đình như thế trong mỗi mùa Phật đản về

Tại huyện miền núi Cư M'gar, một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Dak Lak. BTS Phật giáo huyện do Đại đức Thích Minh Đăng làm trưởng ban cùng Chư tôn đức Phật giáo huyện đã động viên giúp đỡ các gia đình bà con Phật tử đồng bào dân tộc, tổ chức thiết trí cờ hoa, lễ đài kính mừng đại lễ Phật đản.

Tạo không khí tươi vui, nhắc nhở mọi người nhớ về ngày Phật đản và thể hiện lòng biết ơn của người con Phật dâng lên Đức Từ phụ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các gia đình Phật tử huyện Cư M'gar.

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_0.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_3.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_4.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_5.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_6.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_7.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_8.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_9.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_12.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_13.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_14.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_15.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_16.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_17.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_18.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_19.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_20.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_21.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_22.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_24.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_25.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_27.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_28.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_30.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_31.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_32.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_33.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_34.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_35.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_36.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_38.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_39.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_40.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_41.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_43.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_44.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_45.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_46.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_47.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_48.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_49.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_50.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_51.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_52.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_53.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_54.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_55.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_57.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_58.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_59.jpg

le_dai_phat_dan_tu_gia_2020_nguoiphattu_com_61.jpg


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan