Miền Nam

Thành lập Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam

nguoiphattu.com - Căn cứ khoản 6, Điều 16, Chương IV Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), được sự chuẩn y của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa ban hành Thông tri (thông báo) số 02/ TTr-HĐCM ngày 08/ 07/ 2020 về việc thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

thanh_lap_hoi_dong_giam_luat_giao_hoi_phat_giao_viet_nam_nguoiphattu_com_0.jpg

Theo đó, Hội đồng Giám luật gồm có Chủ tịch, 06 thành viên và 01 thư ký.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, làm Chủ tịch Hội đồng Giám luật.

Các thành viên gồm: 1/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký, 2/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ, 3/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Dương Nhơn, Phó Pháp chủ, 4/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, 5/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ, 6/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

thanh_lap_hoi_dong_giam_luat_giao_hoi_phat_giao_viet_nam_nguoiphattu_com_1.jpg

Văn bản Thông tri do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ấn ký

về việc thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN..

Thượng tọa Tiến sỹ Luật học Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh làm Thư ký Hội đồng Giám luật. Văn phòng Hội đồng Giám luật đặt tại Chùa Quán Sứ - Hà Nội và Thiền viện Quảng Đức – TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan