Miền Nam

Phê duyệt pháp phục và kinh tụng, Ban Văn hóa T.Ư đăng ký sở hữu trí tuệ

nguoiphattu.com - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký hai quyết định ban hành ngày 14-4-2021, phê duyệt hai đề án của Ban Văn hóa Trung ương, trong đó nội dung chính thống nhất về pháp phục và kinh tụng hằng ngày.

y_phuc_phat_giao_1.jpg

Lễ phục của chư Tăng Phật giáo Bắc tông

Đã đến lúc GHPGVN cần đăng ký bản quyền về các di sản Phật giáo

Pháp phục của chư Tăng, Ni Việt Nam như thế nào?

Phật giáo Việt Nam đã thống nhất về mẫu pháp phục chưa?

Tinh khôi màu áo đạo

Tự ý đắp y phục của Tăng ni là vi phạm pháp luật

Cụ thể, tại Quyết định số 76/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự chính thức đưa kinh Chuyển Pháp luân (thuần Việt) vào khóa tụng hằng ngày sử dụng trong nghi lễ của GHPGVN.

Theo đó, Ban Văn hóa Trung ương sẽ có nhiệm vụ phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện phổ biến trong toàn Giáo hội, đảm bảo mục tiêu như đề án đã đề ra.

Quyết định số 77/QĐ-HĐTS của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam cho phép công bố chính thức, tiến hành phổ biến và ứng dụng rộng rãi cho Tăng Ni, Phật tử trên cả nước.

Như vậy, sau ba lần tổ chức khảo cứu, tọa đàm, trưng cầu ý kiến và tổ chức hội thảo với tài liệu chi tiết về chuyên đề pháp phục, ba lần làm mẫu thử, trình hội đồng thẩm định, đề án pháp phục Phật giáo Việt Nam cũng đã chính thức được phê duyệt, thông qua.

Được biết, mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam bao gồm: Pháp phục Phật giáo đặc biệt, pháp phục sử dụng trong nghi lễ quốc gia, các phụ kiện.

Theo Quyết định số 162/QĐ-HĐTS do Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ban hành ngày 22-6-2021, Giáo hội giao cho Ban Văn hóa Trung ương sáng tạo tác phẩm “Hình thức thể hiện trên bộ catalog giới thiệu về pháp phục Phật giáo Việt Nam”. Đồng thời, thực hiện đăng ký bản quyền tác giả và các quyền của chủ sở hữu tác phẩm trong 7 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

y_phuc_phat_giao_2.jpg

y_phuc_phat_giao_3.jpg

Mới đây, ngày 5-7-2021, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm “Hình thức thể hiện trên bộ catalog giới thiệu về pháp phục Phật giáo Việt Nam”. Trong đó, tác giả là Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, với chủ sở hữu là GHPGVN.


Giao Hảo/Báo Giác Ngộ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan