Miền Nam

Tăng, Ni sinh tại Ấn Độ thành kính đảnh lễ và thọ tang cố HT. Thích Tịnh Nhãn

nguoiphattu.com - Chúng con đã thọ ân của ngài từ những bài giáo lý cơ bản khi còn học dưới mái trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều, Bình Định. Giọng nói của ngài sang sảng như tiếng sư tử rống, nhưng bên trong chứa đựng đầy chất từ bi.

Lễ cung an chức sự & lễ nhập kim quan cố Hoà thượng thượng Tịnh hạ Nhãn

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ TRI ÂN VÀ THỌ TANG ÂN SƯ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Hôm nay ngày 01/5/2013, từ nơi đất Phật (Ấn Độ), chúng con nhận được tin buồn Hòa thượng Giáo thọ sư của chúng con đã xả bỏ báo thân. Lòng chúng con bùi ngùi rơi lệ.

Chúng con đã thọ ân của ngài từ những bài giáo lý cơ bản khi còn học dưới mái trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều, Bình Định. Giọng nói của ngài sang sảng như tiếng sư tử rống, nhưng bên trong chứa đựng đầy chất từ bi. Tâm nguyện của ngài luôn mong muốn hàng hậu học chúng con cố gắng nỗ lực tu học để sau này gánh vác Phật sự. Nhưng lúc đó chúng con còn nhỏ như gã cùng tử, chỉ lo ham chơi nơi cõi tạm, chưa thâm hiểu được lời dạy của ngài.

Ngày hôm nay, chúng con đã từ giã mái trường hơn mười năm, người thì làm Phật sự, người thì trụ trì, người thì tiếp tục sở học... nghĩ lại lời dạy năm xưa của ngài, chúng con mới thấm thía làm sao...

Nhưng tất đều để lại trong lòng mỗi Tăng Ni sinh chúng con niềm hy vọng về ngày mai của người Thích tử.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Thời gian đã trôi qua, giờ này thầy đã vắng bóng, chúng con không về lại trú xứ của ngài - Chùa Giác Hoàng, Bình Định để đảnh lễ.

Trong số những học Tăng, học Ni ở đây có đệ tử của ngài là Giác Nghĩa. Giác Nghĩa cùng chư quynh đệ cùng nhau tập trung về ký túc xá trường Gautam Buddha University, India; thành tâm thiết lễ tưởng niệm và thọ tang bậc ân sư đã viên tịch.

Thời gian này cũng là mùa thi nhưng ai nấy cũng tập trung đông đủ, thành tâm hướng về Chùa Giác Hoàng, Bình Định để được một lần cuối cùng bái vọng ân sư, giáo thọ sư, người đã suốt đời vì sự nghiệp giáo dục.
Trong không gian chật hẹp, nhưng tình thầy trò qua sự cảm ứng đạo giao thật là nghiêm tịnh, chúng con đồng thanh đảnh lễ:

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Giác Hoàng Đường Thượng, Pháp Húy thượng ĐỒNG hạ THANH Tự TỊNH NHÃN, Hiệu TRÍ ĐỨC Hòa Thượng Giác Linh Tân Viên Tịch Chứng Minh.

Đệ tử Giác Nghĩa và chư huynh đệ Tăng Ni sinh tại Ấn Độ.

Thành kính khể thủ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhựt Lâm - Phật giáo Bình Định

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan