Miền Nam

Đà Nẵng: Ban trị sự – Ban Tăng sự thăm trường hạ Phổ Đà và các đạo tràng an cư

nguoiphattu.com - Theo truyền thống của Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế, an cư kiết hạ là cấm túc 3 tháng nhằm giúp hành giả nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới, định, tuệ, cùng nhau chung sống hòa hợp, thanh tịnh, thực hành sám hối, bố tát theo như ý nghĩa tối thượng thì “lập tâm một chỗ gọi là kiết, thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là an. Vì vậy An cư kiết hạ là nhằm mục đích thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, là dịp để hành giả tu tập thiền định, bồi dưỡng trí tuệ.

Lễ khai khóa an cư kiết hạ năm nay của Chư Tăng Ni Tp Đà Nẵng đã được BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng tổ chức ngày 16/4/Giáp Ngọ tại trường hạ Phổ Đà. Để động viên sách tấn các hành giả đang tập trung an cư, sáng nay 25/5/Giáp Ngọ (22/6/2014), Ban Trị sự và Ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng đã tổ chức thăm trường hạ Phổ Đà và các đạo tràng an cư của Chư Ni và các quận, huyện.

Đoàn do HT. Thích Thiện Nguyện – UVTT HĐTS GHPGVN, quyền Trưởng BTS GHPGVN TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn. Tháp tùng trong đoàn có HT. Thích Chí Mãn – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Huệ Thường – Phó BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng cùng Chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng.

Đoàn đã đến thăm, động viên sách tấn và tặng quà cho trường hạ Phổ Đà, các đạo tràng an cư chùa Bảo Quang (đạo tràng an cư của Chư Ni), chùa Quán Thế Âm (đạo tràng an cư quận Ngũ Hành Sơn), chùa Hưng Quang (đạo tràng an cư huyện Hòa Vang) và chùa Quang Minh (đạo tràng an cư của Chư Ni).

Tại trường hạ Phổ Đà và các đạo tràng an cư, đoàn đã được nghe báo cáo tình hình sinh hoạt tu học của các hành giả. Theo báo cáo, tại trường hạ Phổ Đà có 41 hành giả an cư do HT. Thích Từ Tánh làm hóa chủ; đạo tràng an cư chùa Bảo Quang có 59 hành giả an cư do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh làm hóa chủ; đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm có 34 hành giả an cư do TT. Thích Huệ Vinh làm hóa chủ; đạo tràng an cư chùa Hưng Quang có 14 hành giả an cư và đạo tràng an cư chùa Quang Minh có 37 hành giả do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Lý làm hóa chủ. Trường hạ Phổ Đà và các đạo tràng an cư đã tổ chức cho các hành giả tu học, tụng kinh theo đúng thời khóa.

Thay mặt cho BTS, HT. Thích Chí Mãn đã ban đạo từ sách tấn các hành giả an cư. HT nhắc nhở các hành giả phải đem cái TÂM đến an cư tại trú xứ mới có thể an lạc. Các hành giả phải luôn luôn hành trì, trau dồi GIỚI – ĐỊNH – TUỆ, học hỏi lẫn nhau. Hành giả đi trước truyền trao kinh nghiệm cho hành giả đi sau.

Đại diện trường hạ Phổ Đà và các đạo tràng an cư cũng đã dâng lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức BTS đã quang lâm động viên sách tấn các hành giả an cư, phát nguyện luôn tinh tấn tu học, hành trì GIỚI – ĐỊNH – TUỆ để truyền bá chánh pháp, duy trì ánh sáng Phật Pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức BTS thăm trường hạ Phổ Đà

Chư tôn đức BTS thăm trường hạ Phổ Đà

IMG_5275

IMG_5276

IMG_5277

IMG_5279

ĐĐ. Thích Pháp Đạo báo cáo sinh hoạt tu học tại trường hạ Phổ Đà

ĐĐ. Thích Pháp Đạo báo cáo sinh hoạt tu học tại trường hạ Phổ Đà

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

IMG_5283

HT. Thích Thiện Nguyện tặng quà đến trường hạ Phổ Đà

IMG_5284

HT. Thích Trí Viên đại diện các hành giả trường hạ Phổ Đà dâng lời cảm tạ

HT. Thích Trí Viên đại diện các hành giả trường hạ Phổ Đà dâng lời cảm tạ

Tại đạo tràng an cư chùa Bảo Quang

Tại đạo tràng an cư chùa Bảo Quang

IMG_5288

IMG_5290IMG_5292

IMG_5293

SC. Thích Nữ Thanh Kiểm đại diện các hành giả báo cáo sinh hoạt tu học

SC. Thích Nữ Thanh Kiểm đại diện các hành giả báo cáo sinh hoạt tu học

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Bảo Quang

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Bảo Quang

IMG_5302

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh dâng lời cảm tạ

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh dâng lời cảm tạ

Thăm đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm

Thăm đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm

Niệm Phật

Niệm Phật

ĐĐ. Thích Phương Định báo cáo sinh hoạt tu học

ĐĐ. Thích Phương Định báo cáo sinh hoạt tu học

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

IMG_5316
IMG_5317

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm

IMG_5320

TT. Thích Huệ Vinh dâng lời cảm tạ

TT. Thích Huệ Vinh – Hóa chủ đạo tràng an cư chùa Quán Thế Âm dâng lời cảm tạ

IMG_5324

Cung thỉnh Chư tôn đức quan lâm đạo tràng an cư chùa Hưng Quang

Cung thỉnh Chư tôn đức quan lâm đạo tràng an cư chùa Hưng Quang

IMG_5328

ĐĐ. Thích Chúc Tín điều khiển chương trình

ĐĐ. Thích Chúc Tín điều khiển chương trình

IMG_5330

ĐĐ. Thích Thông Diệu báo cáo sinh hoạt tu học

ĐĐ. Thích Thông Diệu báo cáo sinh hoạt tu học

IMG_5333

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

HT. Thích Chí Mãn ban đạo từ

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Hưng Quang

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Hưng Quang

IMG_5342

IMG_5340

Các hành giả lắng nghe đạo từ của HT. Thích Chí Mãn

ĐĐ. Thích Huệ Chấn - Hóa chủ đạo tràng an cư chùa Hưng Quang dâng lời cảm tạ

ĐĐ. Thích Huệ Chấn – Hóa chủ đạo tràng an cư chùa Hưng Quang dâng lời cảm tạ

Chư Ni tại đạo tràng an cư chùa Quang Minh đang đi kinh hành

Chư Ni tại đạo tràng an cư chùa Quang Minh đang kinh hành sau giờ quá đường

IMG_5346

ĐĐ. Thích Thông Đạo - UVHĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng giới thiệu Chư Tôn Đức đến thăm đạo tràng an cư chùa Quang Minh

ĐĐ. Thích Thông Đạo – UVHĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng giới thiệu Chư Tôn Đức đến thăm đạo tràng an cư chùa Quang Minh

IMG_5348

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Đức báo cáo sinh hoạt tu học tại đạo tràng an cư

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Quang Minh

Tặng quà đến đạo tràng an cư chùa Quang Minh

IMG_5352

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Đức dâng lời cảm tạ

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Đức thay mặt các hành giả dâng lời cảm tạ

IMG_5354

(Ban TTTT PG Đà Nẵng)

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan