Miền Nam

Chùa Đức Hòa tổ chức khóa tu Bát quan trai

nguoiphattu.com - Ngày 16-6 (1-5 Ất Mùi), chùa Đức Hòa, số 128 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp đã tổ chức khóa tu Bát quan trai lần thứ 5 cho các phật tử thuộc 8 xã phường của thị xã Ninh Hòa.

Sau  khi đảnh lễ Tam bảo, Hòa thượng đạo hiệu Thích ngộ Tánh, Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa đã truyền trao giới pháp cho các hành giả về tham dự khóa tu. Hòa thượng dạy: Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, định, huệ”.

bat quan trai02.jpg

Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ: có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Về phía tại gia thì có Tam quy, Ngũ Giới, Bát quan trai giới, Bồ Tát giới. Hôm nay các Phật tử về đây tu tập Bát quan trai giới tức là gieo nhân xuất gia, tuy chỉ một ngày đêm nhưng nếu giữ giới thanh tịnh thì phước báu vô ngần. Bát. Trong thời gian tu hành ấy, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu hành. Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác.

bat quan trai04.jpg

Sau khóa lễ chính, Hòa thượng đã cùng đại chúng tổ chức lễ phóng sanh để nuôi dưỡng lòng từ bi.

bat quan trai05.jpg

Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký Văn phòng BTS hướng dẫn các hành giả nghi thức quá đường và kinh hành niệm Phật.

Buổi chiều, sau thời gian tĩnh tọa, đại chúng được nghe thời pháp thoại ngắn do Đại đức Thích Nhuận Đức Phó BTS PG thị xã Ninh Hòa thuyết giảng về Vô thường qua lời dạy của Đức Phật và qua sự trình bày của Tổ Quy Sơn.

bat quan trai11.jpg

bat quan trai12.jpg

Là hành giả tu tập theo giáo lý Phật đà, có những lúc tâm ta xao lãng trong sự nghiệp tu học của mình mà chạy theo những thú vui trần tục. Có khi là những vọng niệm viễn vong, có khi bị sai xử sâu nặng thành hành động phi pháp. Điều này thì chắc rằng ai cũng vấp phải nhưng có người tỉnh thức trong giây lát, và cũng có người chưa tỉnh trong thời gian dài. Có một vị sư nói: “một phút không tu một phút chết, một giây thất niệm một giây vong”. Thật vậy, nếu chúng ta thất niệm trong giây lát thì chính ngay lúc đó chúng ta đang chết dần chết mòn trong phiền não nhiễm ô. Sự hiện diện của sanh tử luôn tồn tại trong thất niệm. Ngược lại, khi thất niệm xuất hiện thì sanh tử hiện diện. Ngay tại thời điểm này, chúng ta chịu sự tác động rất lớn của Vô thường sanh diệt.

Ba yếu tố: Khổ, Vô thường và Vô ngã chính là chân lý của tồn tại của kiếp nhân sinh. Cũng là ba dấu ấn để khẳng định giáo lý Phật đà. Nếu cho rằng cuộc sống nơi cõi Ta bà này là Thường (luôn tồn tại), là Lạc (vui thú), là Ngã (tồn tại một chủ thể), và Tịnh ( là trong sạch, yên ổn) thì chính khi đó ta đã xa rời giáo lý của Đức Phật là lầm lạc vào giáo lý tà kiến ngoại đạo. Trong đó Vô thường là nguyên lý của vũ trụ, biểu thị ý của thời gian vô tận, không gian vô cùng. Nói rõ hơn Vô thường chính là thành, trụ, hoại, không, hay sanh, lão, bệnh, tử….

Một ngày tu tập Bát quan trai đã đem lại nhiều an lạc cho đại chúng bởi vì Vô thường vẫn là nguyên lý tự nhiên. Thấy được nó mà nỗ lực tu tập thì mới gọi là người trí; thấy nó mà không tu tập là cái nhìn của kẻ vô minh.  Kẻ trí người ngu chỉ cách nhau có một niệm mà thôi…


bat quan trai00.jpg

bat quan trai01.jpg

bat quan trai03.jpg

bat quan trai06.jpg

bat quan trai07.jpg

bat quan trai08.jpg

bat quan trai09.jpg

bat quan trai10.jpg


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan