Miền Nam

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Lễ yểm tâm an phụng đất, niêm đàn sái tịnh

nguoiphattu.com - Sáng ngày 21/10/2015 (9/9/ Ất Mùi) Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ tại chùa Minh Thành, 348 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai. Chư tôn đức Ban tổ chức đã trọng thể trang nghiêm cử hành nghi thức Lễ Yểm tâm An phụng đất, Niêm đàn sái tịnh.

Phật giáo Gia Lai họp chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ


Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Từ Hương, thành viên HĐCM GHPGVN; chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai, HT.Thích Thông Đạt, HT. Thích Giác Thành chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai, HT. Thích Thanh Liên, Phó BTS, Trưởng Ban nghi lễ PG Gia Lai; TT. Thích Từ Vân  Ủy viên HĐTS - Phó ban thường trực BTS PG Gia Lai, cùng chư Tôn đức trong Ban tổ chức  Đại giới đàn.

Đây là lần thức 2 chùa Minh Thành tổ chức Đại giới đàn, lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2010.

Giới đàn là thọ mạng của Phật Pháp, là sự kế thừa Tăng mạch, sự kiện này có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trọng đại đối với hàng xuất gia đệ tử Phật. Giới đàn còn được gọi là nơi “Tuyển Phật Trường”.( Trường tuyển người làm Phật)

Buổi lễ Yểm tâm An phụng đất, Niêm đàn sái tịnh sáng nay có những phần đất thiêng được cung thỉnh về từ Tứ động tâm tại Ấn Độ, nơi đức Phật Đản sinh, Thành đạo, vận chuyển Pháp luân và nhập Niết bàn, đất tại Đạo Tràng Luật Tông Chung Nam Sơn, Pháp Môn Tự - Tây An... Trung Quốc; Giới Đàn Đường Chiêu Đề Tự do Hoà Thượng Giám Chân kiến tạo tại Nhật Bản; Chùa Từ Quang - Đá Trắng của Hoà Thượng Pháp Chuyên khai sơn tại Phú Yên.v.v...

Chư tôn đức thành kính đặt vào giới đài những phần đất thiêng này ngỏ hầu mong muốn mỗi mỗi giới tử khi đăng đàn được truyền trao và phát nguyện tiếp nhận giới phẩm tại đây hết lòng nổ lực tinh cần tu tập hành trì, giữ gìn giới pháp luôn được thanh tịnh trang nghiêm để tiến tu đạo nghiệp, giải thóat sanh tử luân hồi khổ đau như lời di huấn sau cùng của đức Thế Tôn Trong Kinh Di Giáo trước khi nhập diệt:: “Sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải lấy giới luật làm Thầy, cũng như Phật còn tại thế, bởi vì GIỚI LUẬT CÒN LÀ PHẬT PHÁP CÒN, GIỚI LUẬT MẤT LÀ PHẬT PHÁP MẤT”. Muốn giữ gìn chánh pháp cửu trụ lâu dài, lợi lạc quần sanh, người xuất gia chúng ta phải đăng đàn thọ giới, phải nhiếp tâm thanh tịnh trong khi thọ nhận giới, và cái giới mà chúng ta thọ lãnh ngay lúc ấy chỉ là giới tướng, muốn thành tựu được giới thể chúng ta cần phải siêng năng sám hối ba nghiệp có như thế mới thành tựu được giới thể. Khi đắc giới thể thì vị vị giới tử ấy tâm liền thanh tịnh hảo tướng hiện ra.


Chương trình Lễ khai mạc chính thức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm Ất Mùi nhằm ngày 31/10/2015.

BBT kính giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ:

IMG_1455.JPG

IMG_1461.JPG

IMG_1463.JPG

IMG_1465.JPG

IMG_1467.JPG

IMG_1485.JPG

IMG_1492.JPG


IMG_1501.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1423.JPG

IMG_1511.JPG

IMG_1512.JPG

IMG_1517.JPG

IMG_1522.JPG

IMG_1525.JPG

IMG_1540.JPG

IMG_1559.JPG

Thường Chiếu

Ban TTTT Phật giáo Gia Lai

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan