Miền Nam

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ nhất

nguoiphattu.com - 6 giờ giới tử vân tập về chùa Minh Thành. Buổi sáng sau khi kiểm danh, họp chúng bầu Ban lãnh chúng, buổi chiều cùng ngày tổ chức thi khảo hạch giới tử để chọn người đủ điều kiện đăng đàn thọ giới tại Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ lần này.

Nội dung buổi khảo hạch gồm có 2 phần thi viết và thi vấn đáp dành cho giới tử thọ Tỳ kheo giới.

Riêng giới tử Sa Di chỉ thi vấn đáp.

TT. Thích Đồng Văn, Phó chủ khảo thay mặt Ban giám khảo phổ biến nội qui cuộc thi và nhắc nhở đến các giới tử đây là giây phút hết sức quan trọng để đưa quý vị bước lên một nấc thang mới trong đời sống xuất gia tu học. Ban giám khảo mong muốn quý vị thi cử một cách nghiêm túc bằng chính khả năng và sức lực của mình thể hiện kiến thức Phật học, thế học cũng như tâm nguyện thiết tha cầu thọ giới pháp của quý vị.

Ban giám khảo chúc các giới tử hoàn thành tốt buổi khảo hạch.

19 giờ 30 ngày 17/09/ Ất Mùi Giới tử Tăng sẽ thi tụng bốn quyển luật và hai thời công phu tại chùa Minh Thành, giới tử Ni thi tại chùa Bửu Sơn.

BBT kính giới thiệu một số hình ảnh:

IMG_1575.JPG

IMG_1580.JPG

IMG_1582.JPG

IMG_1594.JPG

IMG_1596.JPG

IMG_1624.JPG

IMG_1651.JPG

IMG_1626.JPG

IMG_1656.JPG

IMG_1658.JPG

IMG_1671.JPG

IMG_1670.JPG

IMG_1665.JPG

IMG_1759.JPG

IMG_1679.JPG

IMG_1683.JPG

IMG_1688.JPG

IMG_1691.JPG

Thường Chiếu

Ban TTTT Phật Giáo Gia Lai

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan