Miền Nam

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ 2 - Lễ cung an chức sự

nguoiphattu.com - Sáng nay ngày 7/9/ Ất Mùi (29/10/2015) tại Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ chùa Minh Thành- 348 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai.

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ nhất

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Lễ yểm tâm an phụng đất, niêm đàn sái tịnh

Phật giáo Gia Lai họp chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Ban tổ chức, Ban kiến đàn  thành kính trang nghiêm làm lễ Cung An Chức Sự cung thỉnh Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS- GHPGVN, Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường làm lễ khai chung bảng, kiết giới trường.

Thật là phước duyên to lớn, hội đủ nhân lành hôm nay Ban Trị Sự Phật giáo Gia Lai khai mở giới đàn tuyển người làm Phật.

Trong buổi lễ Cung An Chức Sự, Ban Kiến Đàn - Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư tôn Giáo phẩm HĐCM- HĐTS GHPGVN vào ngôi vị chứng minh giới đàn:

HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế; HT. Thích Trí Tâm- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; HT. Thích Từ Hương- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo Gia Lai; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực Ban GDTN Trung ương; HT. Thích Thiện Tánh- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban kiểm soát Trung ương GHPGVN ...........

Cung thỉnh Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư có các Ngài:

Tam Sư Hòa thượng: Đường đầu Hòa thượng: HT. Thích Tắc An; Yết ma A xà lê - HT. Thích Từ Hương; Giáo thọ A xà lê - HT. Thích Đỗng Khiết; HT.Thích Minh Thông (Kiêm Tuyên Luật sư Đại giới đàn Cam Lộ-Giác Ngộ).

Thất vị tôn chứng: HT. Thích Lưu Hòa, HT.Thích Huệ Minh, HT. Thích Ngộ Tánh, HT. Thích Quảng Xả, HT. Thích Đồng Tiến, HT. Thích Thánh Tâm, HT. Thích Đồng Tịnh.

Tứ Vị Dẫn Thỉnh

Thượng Tọa: Thích Lệ Trang

Thượng Tọa: Thích Trung Phú

Thượng Tọa: Thích Đạt Đức

Đại Đức: Thích Thiện Phước

Tứ Vị Giám Đàn

Thượng Tọa: Thích Hồng Châu

Thượng Tọa: Thích Trí Yên

Thượng Tọa: Thích Trí Thường

Đại Đức: Thích Trí Đức

Tại buổi lễ thay mặt Ban Kiến Đàn cùng các giới tử, Đại đức công văn đã dâng lên lời tác bạch:  ...."Các Ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi từ bi thương tưởng về tại nơi này truyền trao giới pháp cho hàng hậu học nương nhờ oai đức vô cùng, giới hạnh nghiêm minh của các ngài mà chúng con được thành tựu giới thể trang nghiêm, chính thức được đứng vào hàng ngũ Tăng Bảo tiếp nối, kế thừa mạng mạch Phật pháp, đền đáp Bốn ân lớn trong cuộc đời này"...

Buổi tối cùng ngày lúc 18 giờ 30 cung thỉnh Hòa thượng Thập sư đăng Giới Đài kiết giới và trì tụng  Kinh Di Giáo, sau đó giới tử sẽ thi tụng Luật Trường hàng.

Hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

IMG_1806.JPG

IMG_1804.JPG

IMG_1832.JPG

IMG_1830.JPG

IMG_1840.JPG

IMG_1848.JPG

IMG_1857.JPG

IMG_1859.JPG

IMG_1860.JPG

IMG_1868.JPG

IMG_1877.JPG

IMG_1882.JPG

IMG_1900.JPG

IMG_1889.JPG

IMG_1902.JPG

IMG_1887.JPG

IMG_1897.JPG

IMG_1918.JPG

IMG_1911.JPG

IMG_1920.JPG

IMG_1962.JPG

IMG_1927.JPG

Tin ảnh,Thường Chiếu

Ban TTTT Phật Giáo Gia Lai

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan