Miền Nam

Lễ tấn đàn truyền giới Tỳ kheo tại Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

nguoiphattu.com - Sáng ngày 20/09/ Ất Mùi tại Giới trường (chùa Minh Thành) Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ trong không khí thành kính trang nghiêm 50 giới tử cầu thọ Tỳ Kheo giới được sự hướng dẫn của tứ vị dẫn thỉnh đê đầu đảnh lễ cung nghinh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đăng lâm Giới đài truyền thọ giới pháp.

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ 2 - Lễ cung an chức sự

Có tất cả 18 đàn mỗi đàn gồm 3 giới tử lần lượt được TT. Thích Đạt Đức dẫn thỉnh sư giáo thọ chất vấn xong, các giới tử đối trước Đại tăng Hội đồng thập sư đảnh lễ cầu thọ Đại giới.

Sau phần niệm hương bạch Phật,  tác Pháp yết ma tại giới trường chư Tôn đức tuần tự cử hành nghi thức y như pháp, như Luật Phật chế định truyền thọ đại giới cụ túc cho các giới tử.

Trong thời khắc thọ lãnh giới pháp thiêng liêng trọng đại này dưới ánh hào quang của mười phương Tam bảo thùy từ chứng minh gia hộ, gương mặt các giới tử như bừng sáng hân hoan. Giờ phút này các vị đã chính thức dự vào hàng Tăng bảo

Từ đây mang trong mình sứ mạng cao cả của trưởng tử đức Như Lai “Trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ muôn loài” đem lại lợi lạc nhơn thiên.

Các giới tử phát nguyện sẽ luôn ngày đêm tinh tấn, nuôi dưỡng giữ gìn giới thể trang nghiêm, giới thân thanh tịnh để tiếp nối làm rạng ngời mạng mạch Phật pháp, đền đáp Tứ ân.

Một số hình ảnh buổi lễ:

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo00.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo01.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo02.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo03.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo04.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo05.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo06.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo07.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo08.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo09.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo10.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo11.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo12.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo13.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo15.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo16.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo17.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo18.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo19.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo20.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo21.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan giac ngo22.jpg


Tin, ảnh: Thường Chiếu

Ban TTTT Phật giáo Gia Lai

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan