Miền Trung

Hà Tĩnh: Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo

nguoiphattu.com - Căn cứ Tỳ Ny luật tạng, hàng năm các tu sĩ Phật giáo phải tập trung tại một trụ xứ để kết giới cấm túc an cư trong ba tháng nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, đây cũng là nhân duyên để cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội học hỏi giáo pháp cúng dường Tăng bảo.

Sáng ngày 26.5.Mậu Tuất (9.7.2018) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà - Hạ trường An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức lễ khai pháp mùa An cư Kiết hạ PL 2562 – DL 2018.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh17.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh13.jpg

Quang lâm chứng minh buổi lễ có, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS GHPGVN – Trưởng Hoằng pháp TƯ - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh - Ngôi Đường chủ Hạ trường; cùng Chư tôn đức Tăng BTS Phật giáo tỉnh, các hành giả an cư đến từ các chùa, tự viện huyện thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh14.jpg

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Trần Minh Kỳ - Nguyên PCT TT UBND tỉnh; ông Lê Mạnh Kiều - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đăng Lộc -Trưởng phòng Tôn giáo ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Thông - Phó ban tôn giáo UB.MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Trung Thành -  Phòng PA 88 công an tỉnh; ông Dương Đình Kim – Nguyên trưởng Phòng PA  công an tỉnh, đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Lộc Hà, xã Hổ Độ hơn 1.000 thiện tín nam nữ, Phật tử tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Đường chủ cùng chư tôn đức hành giả an cư niêm hương lễ Phật, lễ Tổ. Sau đó, ban nghi lễ cung rước chư tôn đức quang lâm lễ trường cử hành lễ khai pháp mùa an cư PL 2562 – DL 2018.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh2.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh5.jpg

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc nhấn mạnh ý nghĩa của pháp an cư, theo đó An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo giúp cho người con Phật tự nhìn lại chính mình, hằng năm trong ba tháng hạ chư Tăng Ni phải an cư để thúc liễm thân tâm, soi thấu phiền não, trau dồi Giới - Định - Tụê, giữ gìn phép tắc thiền gia trang nghiêm Giáo hội, cũng là cơ hội để Phật tử tại gia có cơ hội tu hạnh cúng dường, học hỏi giáo pháp trong suốt mùa an cư.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh15.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh34.jpg

Mùa an cư năm nay tại hạ trường Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN;  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN và ngôi đường chủ là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, Chánh duy na; Đại đức Thích Chánh Thành, Phó Duy na; Đại đức Thích Thiện Nhơn, Phó Duy na. Có hai địa điểm an cư là Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh của Chư tăng và chùa Cảm Sơn của Chư ni. Về nhân sự, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh có 51 Tỳ kheo, 07 Sadi; tại chùa Cảm Sơn có 09 Tỳ kheo ni. Đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức an cư cho chư vị hành giả Tỳ kheo ni

Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Hiếu thay mặt chúng Phật tử tại gia dâng lời phát nguyện hộ trì Tam bảo, cúng dường hộ trì chư hành giả an cư trong ba tháng hạ năm nay.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh18.jpg

Cũng tại buổi lễ, đại diện Chư vị hành giả an cư cung đối trước Chư tôn Hòa thượng chứng minh dâng lời phát nguyện an cư, nguyện sẽ hết lòng tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức, tấn tu Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), chấp hành nghiêm chỉnh thời khóa và nội quy của trường hạ.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh26.jpg

Nhân dịp này, ông Lê Quang Huệ - Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng BTS Phật giáo tỉnh mùa an cư kiết hạ, dịp này, đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã cũng có lẵng hoa và quà chúc mừng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Phật giáo tỉnh cũng như Chư hành giả mùa an cư 2018.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh20.jpg

Sau các nghi thức truyền thống, Hòa thượng Đường chủ cùng Chư vị hành giả hạ trường dâng lời tác bạch thỉnh cầu Hòa thượng Chủ tịch ban thời pháp thoại đầu tiên của khóa hạ an cư, đáp lời thỉnh cầu Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có thời pháp thoại với chủ đề: “Ý nghĩa Phổ Độ”.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh28.jpg

Trước thời pháp thoại, Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức và nhấn mạnh TƯ Giáo hội vô cùng hoan hỷ trước các thành tựu Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh mà đứng đầu là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã đạt được trong những năm qua góp phần chung xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày càng vững mạnh trang nghiêm.

Khởi đầu pháp thoại, Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức gieo trồng phước điền với ngôi Tam bảo tự tâm của các Phật tử các thiện tri thức cho đạo tràng an cư kiết hạ tại Trung tâm Văn hóa cũng như đạo tràng an cư chùa Cảm Sơn của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng những nhân lành hôm nay đã gieo chúng ta mãi mãi sẽ là quyến thuộc với nhau trong ngôi nhà chánh pháp, tiến tu tiến học để thành tựu đạo quả.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh31.jpg

"Trong các phương tiện đến bờ giải thoát bố thí được xem làm đầu, muốn thành tựu đạo quả phước điền không gì bằng cúng dường trai tăng. Bố thí là giải thoát sự nghèo khổ, giải thoát khỏi sự xan tham bỏn sẻn, thành tựu công đức phước điền với ngôi Tam bảo, tự tâm. Theo kinh Kinh Đại Thừa Lý Thú Ba La Mật và phẩm Thập Địa của kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy rõ sự hộ độ theo sáu pháp Ba La Mật (lục độ) đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định,trí huệ.

Theo đó, bố thí độ xan tham, trì giới độ phá giới; nhẫn nhục độ sân hận; tinh tấn độ giải đãi; thiền định độ tán loạn; trí tuệ độ si mê. Như vậy thực hành pháp lục độ là nói đến Bồ tát đạo muốn đi vào Bồ tát đạo trước hết phải phát Bồ-đề tâm, có nghĩa là phát nguyện để cầu Phật quả viên mãn ngỏ hầu giải thoát cho mình lợi lạc cho người tức là độ tha. 

Hòa thượng Chủ tịch chia sẻ cụ thể; bố thí sẽ thành tựu phương tiện cụ túc; trì giới sẽ hộ độ phá giới và thành tựu niết-bàn cụ túc; nhẫn nhục hộ độ sựu sân hận để thành tựu từ bi tâm, đầy đủ tâm từ bi; tinh tấn hộ độ sự giải đãi để thành tựu đại nguyện; thiền định hộ độ tán loạn, thành tựu đầy đủ sự nhất tâm; trí tuệ hộ độ si mê thành tựu chứng quả bồ đề…"

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh32.jpg

Trong ý nghĩa pháp lục độ, Hòa thượng đã dẫn chứng những thành tựu nhân quả thực tế trong đời sống xã hội hiện nay cũng như trong đạo nhiều người, nhiều vị,  đã có đầy đủ các phương tiện thọ dụng do đời trước đã gieo nhân lành trong pháp bố thí, đoạn trừ được tâm tham lam, bỏn sẻn. Hòa thượng đã ví dụ cụ thể trường hợp Trung tâm Văn Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh cũng là một dạng phương tiện cụ túc, phương tiện làm nơi tu học theo chánh pháp mà quả báo nhận được hôm nay là do gieo nhân lành bố thí từ đời trước của quý thầy ở đây…"

Hòa thượng Chủ tịch đi sâu phân tích giảng giải chi tiết của ý nghĩa từng pháp tu trong sáu pháp lục độ Ba La Mật, đồng thời dẫn chứng cụ thể trong theo từng pháp với ví dụ hiện thực trong cuộc sống đời và đạo.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh30.jpg

Do làm tất cả hạnh nguyện với tinh thần Ba-la-mật, nên viên dung giữa mình và người, không có tâm mong cầu sở hữu nên đạt quả cứu cánh, phương pháp tu lục độ vừa làm lợi ích cho mình, vừa giúp được cho người một cách trọn vẹn, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để tiếp bước trên con đường Đức Phật đã đi và đã đến đích vô thượng bồ đề.

Với ngôn từ mạch lạc, lời nói từ hòa, cách diễn giải và ví dụ cụ thể, bài pháp đầu tiên nhấn mạnh hai từ “Hộ Độ” của Hòa thượng mùa an cư năm nay là lời dạy sống động, thực tiễn, dễ hiểu dễ thực hành, có thể thực hành ngay trong hiện tại, đó là tư lương quan trọng để tứ chúng làm kim chỉ nam tu học trong mỗi khóa hạ an cư cũng như đời sống thường ngày.

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh1.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh3.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh4.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh6.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh8.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh9.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh10.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh11.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh12.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh16.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh19.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh21.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh22.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh24.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh33.jpg

nguoiphattu_com_le_khai_phap_phat_giao_ha_tinh36.jpg


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan