Miền Trung

Đăng đàn truyền giới tại Giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2019

nguoiphattu.com - Sau 03 ngày các giới tử được hành sám, giáo giới và thực hành các nội quy, quy cũ thiền môn. Ngày 4-3- Kỷ Hợi (8/4/2019), Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV - PL.2563, đã đăng đàn truyền giới tại Tùng Lâm Diệc Cổ, số 49 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh,(Nghệ An).

Tại giới trường chùa Diệc, trong không khí trang nghiêm Ban kiến đàn đã tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện chùa Diệc niêm hương bạch Phật, lễ Tổ đăng đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa3.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa4.jpg

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh 2019, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN - ngôi Hòa thượng đàn đầu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An - ngôi Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh - ngôi Yết-ma A-xà-lê. Chư tôn đức chứng sư: Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Thanh Kim, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Đại đức Thích Chánh Thành.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa7.jpg

Tại giới trường Tùng Lâm Diệc Cổ, Chư tôn đức đã đăng đàn truyền Tỳ kheo giới cho 10 giới tử; truyền Sadi giới cho 19 giới tử.Trước đó, tất cả các giới tử của hai tỉnh đã tham gia khóa khảo hạch, học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thọ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi chính thức được lãnh thọ giới pháp.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa20.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa18.jpg

Giới tử được truyền giới đầu tiên lúc 8g30 và giới tử đắc giới cuối cùng lúc 11g20. Sau khi truyền giới, các  tân Tỳ kheo được trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước. Sau bốn ngày tổ chức, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh đã thành công viên mãn, Ban kiến đàn đảnh lễ cảm tạ giới sư, giới tử đảnh lễ niệm ân đến Hội đồng thập sư và Ban kiến đàn.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa25.jpg

Giới trường trang nghiêm, sau lễ tấn đàn truyền Giới, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu có đạo từ khuyến tấn các giới tử mới thọ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, đăng ký vào các trường Học viện, Trung cấp, Cao đẳng Phật học bổ sung nâng cao kiến thức, luôn tu tập hành trì, y pháp, y luật, chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học,lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm Thầy. Vì Giới luật là đệ nhất. Chư Phật, Chư Tổ nhờ Giới mà thành đạo.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa30.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa29.jpg

Được biết, Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV- 2019 diễn ra trong ba ngày từ 1- 4/3/Kỷ Hợi (8/4/2019). Đại giới đàn Nghệ Tĩnh do Phật giáo Nghệ An và Hà Tĩnh kết hợp được tổ chức 2 năm một lần, lần thứ nhất vào năm 2013 tại chùa Cảm Sơn (Hà Tĩnh). Cho đến nay Đại Giới Đàn Nghệ Tĩnh đã tổ chức được 4 Giới đàn để trao truyền "giới châu huệ mạng" cho hàng đệ tử xuất gia.

Một số hình ảnh ghi nhận tại ngày truyền Giới - Giới đàn Nghệ Tĩnh 2019.

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa19.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa0.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa1.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa2.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa5.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa6.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa8.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa9.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa11.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa12.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa13.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa14.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa15.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa16.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa17.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa21.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa22.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa23.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa24.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa27.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa28.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa31.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa33.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa35.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa36.jpg

gioi_dan_nghe_tinh_2019_nguoiphattu_comaa37.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan