Miền Trung

Hình ảnh tuyệt đẹp, Chư Tăng khất thực gieo duyên trên thành phố Huế

nguoiphattu.com - Khất thực có nghĩa là xin ăn. Đó là cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Đó là thực hành chính mạng thanh tịnh. Đi khất thực còn gọi là đi bình bát hay trì bát. Chữ Bát có nghĩa là đồ dùng để chứa đựng các thực phẩm chỉ đủ vừa sức ăn cho một người.

Xe tải chở đầy bánh kẹo cúng dường cho 500 nhà sư đi khất thực xuyên biên giới

Cách nhận biết khất thực đúng pháp

Con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia đi khất thực

Khoảng 7h sáng, ngày 22/12/2019 chư Tăng chùa Huyền Không Sơn Thượng (Thành phố Huế) khất thực gieo duyên trên đường Minh Mạng, đoạn từ Học viện Phật giáo đến đàn Nam Giao. (ảnh Tâm Huy)

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc0.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc1.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc2.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc3.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc5.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc7.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc8.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc9.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc10.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc12.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc14.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc15.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc16.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc17.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc18.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc19.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc20.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc21.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc22.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc23.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc24.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc25.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc26.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc27.jpg

nguoiphattu_com_chu_tang_chua_huyen_khong_khat_thuc28.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan