Miền Trung

Lễ khai pháp hậu an cư tại Trường hạ chùa Thanh Lương PL 2559

nguoiphattu.com - Sáng ngày 17.5.Ất Mùi (2.7.2015) tại chùa Thanh Lương, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai pháp mùa An cư kiết hạ PL 2559 – DL 2015.

Về tham dự chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Ngôi Đường chủ Hạ trường; cùng Chư tôn đức Tăng Thường trực ban Trị sự; Chư tôn đức hành giả an cư đến từ các chùa, tự viện huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh04.jpg

Nhị vị hòa thượng niêm hương lễ Phật.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh05.jpg

Về phía chính quyền có ông Lê Mạnh Kiều - Phó Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Trịnh Xuân Diệu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Đình Kim – Trưởng phòng PA 88 công an tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành sở tại và đông đảo thiện tín nam nữ Phật tử hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh09.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh26.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh27.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh14.jpg

Năm nay, Phật giáo Hà Tĩnh vẫn tổ chức an cư 2 địa điểm. Tại trường hạ Thanh Lương có 27 hành giả an cư, tại thiền viện Hồng Lĩnh 14 hành giả an cư được đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN kiêm phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni TƯ. Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cũng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh làm Đường chủ hạ trường Thanh Lương.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh06.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh07.jpg

Trước lúc diễn ra buổi lễ, nhị vị Hòa thượng cùng Chư tôn đức niêm hương lễ Phật cầu pháp cho mùa an cư 2015. Trong diễn từ khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhắc lại ý nghĩa của pháp an cư. Theo luật Phật chế, thời gian an cư có hai giai đoạn tiền an cư từ 16/4 đến 16/7 hậu an cư từ 16/5 đến 16/8. Theo lời Phật dạy, an cư là để cho Tăng Ni không giẫm đạp các loài trùng kiến phạm tội sát sanh, đã nói lên lòng từ bi vô lượng của đức Phật.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh17.jpg

Hòa thượng Đường chủ phát biểu khai mạc.

An cư cấm túc còn là thời gian cho hàng xuất gia tụ hội lại một nơi thanh tịnh, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành thanh lọc thân tâm, tấn tu Giới Định Tuệ. Nhờ những bậc có kinh nghiệm trên bước đường tu hành, chỉ dạy lại cho người sau...trao đổi kinh nghiệm tu tập, sách tấn và nương tựa lẫn nhau cũng nhờ đó mà Phật pháp ngày càng được xương minh hưng thịnh.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh21.jpg

Tại buổi lễ khai pháp, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, Đại đức Thích Trung Huệ, Đại đức Thích Chánh Thành, Đại đức Thích Chúc Cường thay mặt cho các hành giả an cư tại hai trường hạ Thanh Lương và Trúc Lâm Hồng Lĩnh cung đối trước Tam bảo và nhị vị Hòa thượng cung an chúc sự.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh24.jpg

Đại đức Thích Nghiệm Thuận cùng Chư tôn đức đại diện các hành giả an cư đối trước nhị vị Hòa thượng dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học trong ba tháng cấm túc an cư.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh22.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh25.jpg

Tại đây, đại diện hàng Phật tử tại gia cũng đã dâng lời tác bạch phát nguyện cùng nhau hộ trì Tam bảo, hỗ trợ đầy đủ về tứ sự để chư hành giả yên tâm tu học trong ba tháng an cư.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh28.jpg

Đại diện các cơ quan ban nghành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Những hoạt động có ý nghĩa của Phật giáo luôn gắn liền với những lợi ích của dân tộc, nhân dịp này, đại diện các cấp chính quyền phát biểu và tặng hoa chúc mừng hạ trường. 

Trong không khí hân hoan thắm tình đạo vị với lòng mong cầu giáo pháp của chư vị hành giả, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN có đạo từ cho các hành giả và đại chúng tham dự. Đây cũng là thời pháp đầu tiên của khóa an cư năm nay tại hạ trường Thanh Lương.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh33.jpg

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, cũng là thời pháp đầu tiên của khóa An cư tại chùa Thanh Lương năm nay.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh32.jpg

Hòa thượng Đường chủ cũng an tọa để thính pháp cùng đại chúng

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh34.jpg

Pháp thoại của Hòa thượng nhắc nhở các hành giả trong 3 tháng an cư phải tinh tiến, nỗ lực hành trì theo giới luật và tu học Phật pháp trang nghiêm, tự trang nghiêm bản thân, giới đức và trang nghiêm đạo tràng. Bên cạnh đó cần duy trì thời gian giảng dạy để Phật tử được lợi lạc Pháp bảo của Phật. 

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh31.jpg

Mùa an cư cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia kết thiện duyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm hộ trì đối với chư Tăng, gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước, thực hành hạnh hộ giới, hộ pháp, thâm tín, thân cận chư Tăng trong mùa An cư, đó cũng là nơi nương tựa tinh thần vững chắc, và là niềm tin chân chính cho những người tại gia .

Thời pháp cũng nói về “ý nghĩa công đức của Thiện Căn”. Theo đó, có 3 thiện căn  mà các hành giả đang tu tập và quý Phật tử cần phải ghi nhớ. Đó là: Tối thắng thiện căn,Tự tính thiện căn và Công đức thiện căn. Mỗi hành giả cần phải luôn trau dồi các thiện căn này để các thiện căn này luôn được nảy nở, tăng trưởng, phát triển. Thiện căn là căn lành, là gốc lành. Người tu hành khi ba nghiệp Thân – Khẩu – Ý đều trọn lành tức là người đó có thiện căn mà có thiện căn tức là có trí huệ. Muốn vun trồng được thiện căn thì chúng ta phải diệt trừ được những ác căn có nghĩa là chúng ta phải biết tĩnh tâm, cố gắng tinh tấn tu học.

“ Lửa lòng đã tắt từ lâu

Tự tâm thanh tịnh một bầu thanh lương

Mưa từ nước pháp nhành dương

Chúng sanh lợi lạc bốn phương đượm nhuần”

Trước đó, chiều 16/5/Ất Mùi, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng đã chứng minh lễ tác pháp an cư và có thời pháp thoại dành cho các hành giả. Tiếp đó, Hòa thượng Đường chủ cùng các hành giả an cư tại trường hạ Thanh Lương cũng đã tổ chức nghi lễ bạch Tổ, bạch Phật và chúc Thánh nhân mùa an cư kiết hạ PL. 2559 – DL. 2015.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ khai pháp.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh00.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh01.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh02.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh03.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh08.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh10.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh11.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh13.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh15.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh16.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh18.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh19.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh20.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh23.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh28.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh29.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh30.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh34.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh36.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh37.jpg

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh a05.jpg

Phật tử cúng dường trai tăng.

_nguoiphattu.com_an cu ha tinh a03.jpg

Ảnh đẹp quá ! ngưỡng mộ Phật giáo Hà Tĩnh. Chúc quý hành giả mùa an cư gặt hái nhiều thành quả tu học.

Minh Quân - 03-07-2015 02:39

  Trả lời  | Thích   1

Phật tử tham dự đông quá nhìn thật là trang nghiêm. Chúc mừng Phật giáo Hà Tĩnh. Mong Phật pháp ngày càng hưng thịnh. A Di Đà Phật!

Quảng Hòa - 03-07-2015 00:54

  Trả lời  | Thích   1

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan