Miền Trung

Đăng đàn truyền giới tại Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần II

nguoiphattu.com - Sáng ngày6/10/2015. Đại giới Đàn Nghệ Tĩnh tại chùa Đại Tuệ,xã Nam Anh,huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An, đã chính thức đăng đàn truyền giới cho giới tử xuất gia.

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ II

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần II đã cung thỉnh HT. Thích Thanh Đàm UV  HĐCM GHPGVN ngồi hòa thượng đàn đầu, HT. Thích Thanh Nhiễu phó CT TT HĐTS, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An,ngôi Yết ma, HT.Thích Bảo Nghiêm, phó CT HĐTS, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngôi giáo thọ A xà lê.
Hội đồng tôn chứng minh gồm: HT. Thích Thanh Nhã, TT.Thích Tiến Đạt, TT Thích Thọ Lạc, TT.Thích Thanh Phong, ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ, ĐĐ.Thích Chánh Thành.
Sau khi chư vị nghiệp sư cùng các giới tử đảnh lễ chư tôn thiền đức.BTC đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư,tôn chứng quang lâm Đại hùng bảo điện, đỉnh lễ tam Bảo. Sau đó, quang lâm giới trường làm lễ tác pháp Yết ma, tấn đàn tràng giới cho các giới tử theo đúng luật Phật chế.

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh00.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh01.jpg

Trong buổi sáng, 10 giới tử đã được truyền giới Sa di (02 giới tử không đạt tiêu chí), chiều cùng ngày, 13 giới tử được truyền giới tỷ khiêu, chính thức đứng vào hàng Tăng bảo.
Chư tôn đức trong Ban tổ chức đã trao những phần thưởng cho 03 giới tử đạt kết quả xuất sắc trong kỳ khảo hạch vừa qua, những phần quà này chính là động lực tinh thần, là niềm vinh hạnh lớn cho các Giới tử tấn tu đạo nghiệp.

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh02.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh03.jpg

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, trưởng ban tổ chức giới đàn đã tri ân Chư tôn đức trong HĐTS GHPGVN, Hội đồng Thập sư , cũng như cảm niệm công đức của thiện nam tín nữ đã góp phần vào sự thành công của Đại Giới đàn, mong rằng các tân Giới tử hãy luôn vâng giữ các giới pháp mà mình đã lãnh thọ để trang nghiêm tự thân, góp phần xương minh giáo pháp, trong vấn đề tu học, ngày tháng chuyên tinh huân tập là quan trọng, cố gắng đừng để tháng năm luống qua vô ích.
Toàn thể Giới tử phủ phục đối trước chư Tôn thiền đức Hội đồng Thập sư đảnh lễ tri ân .

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh04.jpg

Suốt 7 ngày làm việc trong tinh thần lục hòa, thanh tịnh và trang nghiêm, Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh đến hồi khép lại thành công; Hội đồng Thập sư tăng  thanh tịnh, giới tử cầu giới chí thành, đàn tràng trang nghiêm, ba yếu tố tạo nên một giới đàn viên mãn và chính thức khép lại thành công tốt đẹp với 23 giới tử xuất gia lãnh thọ giới (13 vị Tỳ kheo, 10 vị Sa di). Các Giới tử đã đắc giới thể châu viên, đèn thiền từ nay đã được tiếp nối, chí nguyện đã có người kế thừa.
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh do GHPGVN tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đồng tổ là lần thứ hai được tổ chức và lần đầu tiên tại tỉnh Nghệ An. Đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Phật giáo miền Trung.

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh05.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh06.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh07.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh08.jpg

nguoiphattu.com_gioi dan nghe tinh09.jpg

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan