Miền Trung

Hà Tĩnh: Chùa Tượng Sơn lung linh đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà

nguoiphattu.com - Tối ngày 24/12/2015, tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã trang nghiêm diễn ra lễ vía Phật A Di Đà. Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của TT. Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Tượng Sơn cùng với sự tham dự của hơn 500 Phật tử.

Tại buổi lễ, TT. Thích Nhật Từ đã khái quát năm tiêu chí vãng sanh theo kinh A Di Đà. Năm tiêu chí đó là: căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Khi hành giả có căn lành lớn tức là đã chuyển hóa được tham lam, sân hận, si mê, ba trói buộc dẫn chúng sinh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Công đức lớn đó là nhập thế, tham gia làm các việc công đức phước báu thông qua các công tác xã hội. Tạo nhân duyên tốt lớn đó là tạo cơ hội cho người khác được biết đến Phật pháp, tu tập theo những lời dạy của đức Phật. Quán pháp âm tức là quán các âm thanh của thế gian,  lấy dữ liệu của Ta bà làm chánh nhân xây dựng Tịnh Độ hiện tiền. Và cuối cùng là nhất tâm bất loạn, tức là phần cốt lõi trong chi phần chánh niệm và chánh định của Bát Chánh đạo.

Theo Thượng tọa, nếu hành giả nào không tu tập đầy đủ các tiêu chí này thì không thể vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như kinh A Di Đà đã mô tả. Và khi hành giả đã tu tập đầy đủ các tiêu chí này thì người đó đã tạo được cõi Tịnh độ ngay trong hiện tại. Điều đó cho thấy, đây là triết lý trọng tâm, là kim chỉ nam cho tất cả các Phật tử mà kinh A Di Đà đã gửi gắm. Thượng tọa cũng đã phân tích, vì xưa nay người ta có những kiến giải sai lầm về kinh A Di Đà, chỉ nhấn mạnh đến yếu tố cuối cùng là nhất tâm bất loàn mà quên đi 4 yếu tố căn bản rất quan trọng ở phía trước.

Sau thời thuyết pháp của Thượng tọa Trụ trì là thời tụng kinh A Di Đà. Cả đại chúng đã cùng nhau ôn lại những lời dạy trong kinh A Di Đà bằng ngôn ngữ thuần Việt do TT. Thích Nhật Từ phiên dịch.

Hình ảnh lung linh nhất của đêm vía Phật A Di Đà chính là lúc hàng trăm hoa đăng được Thượng Tọa trụ trì cùng Tăng chúng và Phật tử đi kinh hành và thả trên sông Ngàn Phố. Cảnh tượng hàng trăm ngọn hoa đăng lung linh trên mặt sông như nhắc nhở mỗi người Phật tử phải luôn luôn tâm niệm tu tập theo những lời dạy theo kinh A Di Đà đã chỉ rõ. Đó cũng chính là hành động ý nghĩa nhất để tưởng nhớ đến Phật A Di Đà trong ngày vía ý nghĩa này.

Xin giới thiệu chùm ảnh về buổi lễ này:


TT. Thích Nhật Từ thuyết pháp

TT. Thích Nhật Từ thuyết pháp


Khóa trì kinh A Di Đà

Khóa trì kinh A Di Đà
Lễ đốt nến hoa đăng

Lễ đốt nến hoa đăngLưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan