Quốc tế

Chùm ảnh đoàn Tăng sĩ trẻ Thái Lan khất thực kết duyên xây chùa

nguoiphattu.com - Sáng sớm Chủ nhật, 21/06/2015 – Tăng sĩ trẻ Thái Lan đi khất thực kết duyên xây chùa vùng xa xôi hẻo lánh, quận quận Om Koi, tỉnh Chiang Mai.

Do vùng xa xôi hẻo lánh, cư dân rất nghèo khó, cho nên đoàn Tăng sĩ chia đoàn từ 15 đến 20 vị, đi các hướng khác nhau.

Tuy nghèo, nhưng có tấm lòng cung kính đối với Tam Bảo, họ chuẩn bị nấu cơm gạo trắng và những món ăn quê để dâng cúng dường cho chư Tăng, trong khi bản thân gia đình họ ăn cơm gạo xấu hơn.

Cúng dường xong, chư Tăng thụ trai, tín chủ cùng nhau tụng kinh cầu phúc. Sau đó họ cùng nhau vác cát đất đắp nền móng xây dựng Già lam Phật địa.

Chùm ảnh Tăng sĩ trẻ Thái Lan khất thực kết duyên xây chùa thật xúc động. Trân trọng kính mời quý bạn đọc cùng chia sẻ với tấm lòng của Phật tử miền quê Thái Lan:

nguoiphattu.com_khat thuc00.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc01.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc02.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc03.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc04.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc05.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc06.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc07.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc08.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc09.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc10.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc11.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc12.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc13.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc14.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc15.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc16.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc17.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc18.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc19.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc20.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc21.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc22.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc23.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc24.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc25.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc26.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc27.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc28.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc29.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc30.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc31.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc32.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc33.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc34.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc35.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc36.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc37.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc38.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc39.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc40.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc41.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc42.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc43.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc44.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc45.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc46.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc47.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc48.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc49.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc50.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc51.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc52.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc53.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc54.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc55.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc56.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc57.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc58.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc59.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc60.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc61.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc62.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc63.jpg

nguoiphattu.com_khat thuc64.jpg

Thích Vân Phong

Theo báo PG Thái Lan/Đạo Phật Ngày Nay

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan