Quốc tế

Dịp mùa Chay 100 nghìn người xuất gia gieo duyên diễu hành khắp đường phố Thái Lan

nguoiphattu.com - Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố.

Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.

Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.

Chùm ảnh xuất gia gieo duyên, một truyền thống đẹp mà xã hội Thái Lan vô cùng kính quý, trân trọng giới thiếu quý bạn đọc cùng chia sẻ:

_nguoiphattu.com_xuat gia00.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia01.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia02.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia03.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia04.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia05.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia06.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia07.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia08.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia09.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia10.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia11.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia12.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia13.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia14.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia15.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia16.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia17.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia18.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia19.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia20.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia21.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia22.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia23.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia24.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia25.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia26.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia27.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia28.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia29.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia30.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia31.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia32.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia33.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia34.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia35.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia36.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia37.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia38.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia39.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia40.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia41.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia42.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia43.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia44.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia45.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia46.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia47.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia48.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia49.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia50.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia51.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia52.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia53.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia54.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia55.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia56.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia57.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia58.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia59.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia60.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia61.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia62.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia63.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia64.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia65.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia66.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia67.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia68.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia69.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia70.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia71.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia72.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia73.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia74.jpg

_nguoiphattu.com_xuat gia75.jpg


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan