Quốc tế

Lễ viếng cố Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên tại Hoa Kỳ

nguoiphattu.com - Lễ viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hoà Thượng Pháp chủ - Pháp sư Thích Giác Nhiên ngày 8-9 tháng 8 năm 2015 tại Linh đường Kim quan đặt tại Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683-6235.

vieng tang usa 35

vieng tang usa 40

vieng tang usa 20

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2015, Ban tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, đã cung đón chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các Giáo hội và môn đồ Pháp quyến cùng Phật tử tứ chúng khắp nơi đã trở về Lễ đường nơi đặt Linh Đài và tôn trí Kim quan cố Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên.

vieng tang usa 4

vieng tang usa 38

vieng tang usa 49

vieng tang usa 5

vieng tang usa 32

vieng tang usa 44

vieng tang usa 52

vieng tang usa 27

vieng tang usa 22

vieng tang usa 26

vieng tang usa 19

Đồng thời, Ban Tổ chức Tang lễ đã nhận được Điện Thư - Điện hoa, Đối – liễn Phân ưu... từ các Giáo hội và tổ chức Phật giáo khắp nơi trên thế giới gởi về:

Điện thư và Lẵng hoa phân ưu của Đại lão HT. Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới từ Pháp Quốc;

- Giáo Hội Phật giáo Liên hoa Tông;

- Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ;

- Cộng Đồng Phật giáo Á Châu;

- Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Châu và Tân Tây Lan;

- Giáo Hội Ni Bộ Bắc Tông Hoa Kỳ;

- Các Bộ phái Ni của các Giáo Hội từ Mỹ, Canada, Pháp, Úc - Tân Tây Lan, Âu Châu...

- Đoàn Phật giáo Bửu sơn Kỳ hương do Đạo trưởng Đoàn Phi Vũ làm trưởng đoàn;

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tang lễ đón nhận Điện Thư, Điện hoa, Lời truy niệm đến từ các Dân biểu, nghị sĩ các Thành Phố Santa Ana, Westminster... Các Tổ chức Đoàn thể, Hội đoàn, các Tổ chức Hoà Bình, Các tổ chức Phi Chính phủ bất vụ lợi ở Hoa Kỳ, Canada, Úc - Tân Tây Lan, Pháp,...

vieng tang usa 28

vieng tang usa 51

Môn đồ Pháp quyến luân phiên hầu Kim quan và toạ thiền tại Linh Đường của cố Hòa thượng Ân sư khả kính - Bậc Tôn trưởng Đại thụ của Phật giáo Khất sĩ.

vieng tang usa 13

vieng tang usa 16

vieng tang usa 14

Ngày mai, ngày 10 tháng 8, 2015 Lễ viếng sẽ được tiếp tục vào lúc 08:00 Am - 08:00 pm.

Tin từ: Lễ đường Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA.

Sau đây là một số hình ảnh tại Linh đường:

vieng tang usa 31

vieng tang usa 23

vieng tang usa 15

vieng tang usa 9

vieng tang usa 10

vieng tang usa 12

vieng tang usa 7

vieng tang usa 2

vieng tang usa 8

vieng tang usa 3

vieng tang usa 6

vieng tang usa 1

vieng tang usa 11

vieng tang usa 42

vieng tang usa 17

vieng tang usa 18

vieng tang usa 21

vieng tang usa 29

vieng tang usa 24

vieng tang usa 25

vieng tang usa 30

vieng tang usa 33

vieng tang usa 34

vieng tang usa 36

vieng tang usa 37

vieng tang usa 39

vieng tang usa 41

vieng tang usa 43

vieng tang usa 45

vieng tang usa 46

vieng tang usa 47

vieng tang usa 48

vieng tang usa 50

vieng tang usa 53

Nguồn: http://daophatkhatsi.vn

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan