Thơ -Truyện- Sách

Chuyện ngắn xúc động về loài chó

Khi ông ta lôi con chó sói đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con sói con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.

Kính ngưỡng Bồ Tát Thích Quảng Đức

Với mục đích nêu gương Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Phật giáo Việt Nam mà Hòa thượng Thích Quảng Đức đã quên mình vì đạo, vì dân, đồng thời ghi lại tất cả sự thật về vụ tự thiêu này để các Phật tử chúng ta, ở trong và ngoài nước, hiện tại và tươn

Làm chủ vận mạng

Tại Ấn Độ, vào thời cổ đại có vị hoàng hậu tên Mạt-lợi, là hoàng hậu của quốc vương Ba-tư-nặc. Quốc vương thường nói với hoàng hậu:

Một bài thơ của nhà sư Buddhadasa Bikkhu

Buddhadasa Bikkhu (1906-1993) là một nhà sư Thái Lan thật uyên bác và khác thường. Tư tưởng và sự hiểu biết về Đạo Pháp của ông vượt lên trên những hình thức màu mè của một tín ngưỡng, loại bỏ được tất cả những thêm thắt và diễn đạt không thể tránh k

Câu chuyện trong chùa

Quí vị muốn chư tăng cầu nguyện cho thân nhân được lên cõi cực lạc sung sướng đời đời, mà tâm quí vị keo kiệt bỏn sẻn đến thế ư?

Câu chuyện một đêm giao thừa

Một kiếp người thì nào có khác gì một chuyến xe. Thế nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi rằng chuyến xe của đời mình sẽ đưa mình về đâuhay không ? Nếu ra bến xe mua vé và bước lên xe thế nhưng chúng ta lại không biết là chuyến xe ấy sẽ đưa mình về đâu,

Ngày Xuân đọc thơ Phật Giáo

Thi tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết các quốc gia Phật Giáo Á Châu. Thi phú nói chung có khả năng khơi động những xúc cảm sâu kín và thanh c

Chiếc gương và cửa sổ

Có một người Phú ông tên là Hạo Tường luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó, thế nên Ông quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi.

Hòa thượng Tôm - thị hiện nghịch hạnh

Những vị thiền sư hành hóa trong dân gian với nghịch hạnh, trái ngược các chuẩn mực thông thường kiểu Tế Điên Hòa thượng không phải là hiếm thấy trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền.

Ai học thuộc Kinh sẽ được cưới làm chồng

Bao giờ chúng sanh còn đau khổ còn sanh tử luân hồi, thì lòng từ ứng hiện của Bồ Tát Quán Âm vẫn biến hiện mãi mãi để cứu độ dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi đau khổ.

Cốt lõi của cội Bồ-đề

Khi nói đến tất cả mọi hiện tượng thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là nghĩ đến những gì xảy ra chung quanh chúng ta, đấy chẳng qua bởi vì cảm tính về "cái tôi" chi phối chúng ta quá mạnh - có đúng thế hay không?

Bát nước của ngài Anan

Ananda là đại đệ tử của Phật. Là em chú bác của Phật, ngài từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia theo Phật, hầu cận bên cạnh Phật suốt đời. Ananda là đệ tử thông minh nhất, đa văn nhất của Phật.

Mở lòng lắng nghe

Sự mong muốn tu tập mau chứng ngộ là yếu tố giúp chúng ta nỗ lực tin tấn. Nhưng nếu không hiểu rõ phương pháp thực hành thì sẽ có nhiều chướng ngại

Thượng tọa và chú tiểu

Trong kinh điển Phật giáo, danh và thực là hai phạm trù được đề cập, phân tích cặn kẽ. Danh là tên gọi, hình thức bên ngoài.

Trang 13  /  16   (320)