Thông báo

Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo - Thành viên HĐCM - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

nguoiphattu.com - Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16giờ15 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 16/7/Đinh Dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2017

CÁO PHÓ

hoa thuong thich quang dao.jpg


-   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

-   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH QUANG ĐẠO

-  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;

- Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai;

- Viện chủ chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16giờ15 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 16/7/Đinh Dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Trụ thế        : 77 năm

* Hạ lạp          : 52 năm

- Lễ nhập kim quan vào lúc 14giờ 00, ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Phước Viên.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16giờ 00 ngày 07/9/2017 (17/7/Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm vào lúc 07giờ 00 ngày 12/9/2017 (22/7/Đinh Dậu); 08giờ 00 phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 Video được quan tâm:


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan