Thông báo

Lịch trình hoạt động, khách sạn, xe đưa đón Đại hội VIII

nguoiphattu.com - Kính bạch Chư tôn đức, thưa Đại biểu khách quý. Để tạo điều kiện cho tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022. BTC Đại hội xin Thông báo Lịch trình hoạt động của Đại hội cũng như danh sách đưa đón, nơi ăn ở khách sạn cho các Đoàn, Chư tôn đức, Đại biểu tham dự.

Kính mong Chư tôn đức, Quý khách Đại biểu thực hiện theo sự sắp xếp và chỉ đạo của BTC  Đại Hội để Đại đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 được thành công viên mãn.

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (1).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (2).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (3).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (4).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (5).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (6).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (7).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (8).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (9).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (10).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (11).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (12).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (13).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (14).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (15).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (16).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (17).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (18).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (19).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (20).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (21).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (22).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (23).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (24).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (25).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (26).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (27).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (28).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (29).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (30).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (31).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (32).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (33).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (34).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (35).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (36).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (37).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (38).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (39).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (40).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (41).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (42).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (43).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (44).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (45).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (46).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (47).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (48).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (49).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (50).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (51).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (52).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (53).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (54).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (55).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (56).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (57).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (58).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (59).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (60).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (61).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (62).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (63).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (64).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (65).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (66).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (67).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (68).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (69).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (70).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (71).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (72).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (73).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (74).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (75).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (76).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (77).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (78).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (79).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (80).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (81).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (82).jpg

xe dua don dai hoi phat giao-nguoiphattu-com (83).jpg

BTC Đại Hội VIII

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan