Thông báo

Thư mời tham dự lễ đặt đá xây dựng nhà thờ tổ - nhà tăng chùa Bửu Minh

nguoiphattu.com - Hôm nay hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của các cấp chính quyền. Chùa Bửu Minh phát tâm làm Lễ đặt đá xây dựng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học và lễ bái cho tăng, Ni, quần chúng Phật tử

THƯ MỜI THAM DỰ

LẼ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ- NHÀ TĂNG CHÙA BỬU MINH

Thôn 1, xắ Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

( Ngày 01 tháng 12 năm Đinh Dậu- nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2018).

nguoiphattu_com_chua_buu_minh01.jpg

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa Quý vị!

Chánh điện chùa Bửu Minh trùng tu xây dựng hoàn thành nay đã được 8 năm. Nhưng riêng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng vẫn chưa có điều kiện để xây dựng.

Hôm nay hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của các cấp chính quyền. Chùa Bửu Minh phát tâm làm Lễ đặt đá xây dựng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học và lễ bái cho tăng, Ni, quần chúng Phật tử.

Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử.

nguoiphattu_com_chua_buu_minh00.jpg

Hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về Bổn tự chùa Bửu Minh vào lúc:

8 giờ ngày 17/01/2018 (01 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà Thờ Tổ và nhà Tăng chùa Bửu Minh.

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi sớm hoàn thành được Phật sự trọng đại này.

Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chư păh, ngày 9 tháng 01 năm 2018

TM.Ban Tổ Chức

Trụ Trì

Thượng toạ: Thích Giác Tâm

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan