Thông báo

Ban tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền

nguoiphattu.com - Sáng ngày 10-03-2013, tại Tổ đình Long Thiền (phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa), Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã họp bàn về việc tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền vừa viên tịch lúc 15:30 ngày 09-03-2013 vì bị đột quỵ.

Sơ lược tiểu sử cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền

Cuộc họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Minh Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

 
Tại cuộc họp chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự đã thống nhất thành lập Ban tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ nhiệm Lớp Cao đẳng Phật học tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Tổ đình Long Thiền (phường Bửu Hòa) và chùa Thanh Long (phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa), gồm các ban:

I. Ban chứng minh:

Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Hòa thượng Thích Diệu Tâm, Hòa thượng Thích Trí Tâm, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thương Thích Nhuận Thanh, Hòa thượng Thích Huệ Trung.

II. Ban tổ chức:

Trưởng ban: Hòa thượng Thích Minh Chánh.

Phó Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Quang Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Huệ Chí, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Giác Thông, Hòa thượng Thích Phước Tú, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Hòa thượng Thích Minh Đáo, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Đại đức Thích Phước Nguyên, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ô. Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên TT. HĐND tỉnh ĐN, Ô. Lê Đình Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai, Ô. Nguyễn Phước Ninh, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai .

Ủy viên: Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Hòa thượng Thích Trừng Chỉ, Thượng tọa Thích Minh Ngạn, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Thượng tọa Thích Pháp Cần, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Thượng tọa Thích Hải Thành, Thượng tọa Thích Thiện Hoằng, NT. Thích nữ Huệ Giác, NT. Thích nữ Như Thiền, Bà Thiều Thị Phi Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Tp. Biên Hòa, Ô. Bùi Văn Thiện, Phó Phòng Nội vụ Tp. Biên Hòa.

Thư ký: Đại đức Thích Huệ Khai, Đại đức Thích Huệ Sanh, Đại đức Thích Huệ Tánh, Đại đức Thích Đạt Ma Trí Hải,

Tài chánh: Thượng tọa Thích Nhật Ấn (Tổ đình Long Thạnh), Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Thượng tọa Thích Trí Thạnh, ĐĐ. Thích Phước Nguyên.

Thủ quỹ: TT. Thích Huệ Ninh, Sư cô Thích nữ Diệu Trí.

III. Các tiểu ban:

Tiểu ban nội dung: HT. Thích Giác Quang, TT. Thích Huệ Thông, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Đại đức Thích Phước Nguyên, Đại đức Thích Huệ Sanh, Đại đức Thích Huệ Khai.

Tiểu ban xướng ngôn: TT. Thích Minh Ngạn, HT. Thích Phước Tú, Đại đức Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Đồng Ngạn, Đại đức Thích Thiện Thuận, Đại đức Thích Tuệ Quyền, Đại đức Thích Minh Từ, Đạo hữu Huệ Thông (Long Khánh).

Tiểu ban nghi lễ: HT. Thích Phước Tú.

Tiểu ban kinh sư: Sám chủ: HT. Thích Huệ Chí.

Tiểu ban tiếp tân: HT. Thích Thiện Đạo, HT Thích Nhật Khánh, HT Thích Huyền Đức, TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Hải Thạnh, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ni sư Thích nữ Như Nhàn, Ni sư Thích nữ Kim Sơn, Ni sư Thích nữ Chân Liên, Sư cô Thích nữ Đạt Liên, Sư cô Thích nữ Tịnh Đạt, Sư cô Thích nữ Huệ Phương, Phật tử Diệu Liên.

Tiểu ban trần thiết: TT. Thích Huệ Thiền, TT. Thích Thiện Đồng, TT. Thích Giác Hiếu, Đại đức Thích Huệ Thông, Đại đức Thích Phước Chơn.

Tiểu ban âm thanh ánh sáng: TT. Thích Phước Bạch, Đại đứcThích Phước Chơn.

Tiểu ban phụ trách sổ tang: Đại đức Thích Đạt Ma Trí Hải, Đai đức Thích Huệ Tánh.

Tiểu ban phụng tống kim quan: Đại đức Thích Thiện Thọ.

Tiểu ban hầu kim quan: do Thượng tọa Thích Minh Khai chỉ đạo và điều hành Tăng sinh Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.

Tiểu ban cung nghinh:

Chư tôn đức giáo phẩm Tăng: Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.

Chư tôn đức giáo phẩm Ni: Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.

Tiểu ban trà nước và thị giả: Lớp Cao đẳng Chuyên khoa và Phật tử Diệu Hảo, Diệu Hiệp.

Tiểu ban tiếp lễ: Sư cô Diệu Liên, Sư cô Diệu Hạnh, Sư cô Diệu Phước.

Tiểu ban trai soạn: Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai

Tiểu ban hành đường: Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai

Tiểu ban thông sự: Đại đức Thích Thiện Mỹ, Đại đức Thích Huệ Lực, Đại đức Thích Huệ Thới, Đại đức Thích Đồng Toàn, Đại đức Thích Đồng Thịnh.

Tiểu ban trật tự: Gia đình Phật tử do anh Tâm Tráng Nguyễn văn Giỏi, anh Danh (Bửu Long). Phật tử chùa Thanh Long điều hành.

Tiểu ban thông tin báo chí: Đại đức Thích Minh Trí, Đại đức Thích Quảng Hoa.

Tiểu ban chung cổ và hương đăng: Tăng sinh Lớp Cao đẳng Chuyên khoa Phật học T.Đồng Nai.

Tiểu ban y tế: Tuệ Tĩnh Đường Đức Quang

Tiểu ban in ấn: Đại đức Thích Đạo Huy, Đại đức Thích Huệ Thông, Đại đức Thích Huệ Nghiệp.

Tiểu ban môi trường và vận thủy: Chư Tăng và Phật tử tại Long Thiền.

Môn đồ pháp quyến: Trưởng Tử Đại đức Thích Huệ Sanh, Thượng Tọa Huệ Thiền, Đại Đức Huệ Tánh, Đại Đức Huệ Thông, Huệ Quang, Huệ Đức, Minh Đạt, Huệ Sơn, Huệ Lực, Thiện Hảo, Thiện Phổ, Thiện Ngộ, Huệ Thới, Thiện Bửu, sư cô Diệu Trí, Diệu Liên, Diệu Phước, Diệu Hạnh, Chư Ni Chùa Đại Giác, Chùa Bửu Phong, Chùa Bửu Linh. Phật tử: Lương Trung Dũng, Lương Trung Hậu, Lương Trung Trường Giang, Lương Trung Trường An, Lương Trung Hòa, Lương Thị Hoàng Mai, Lương Thị Hoàng Lan, Lương Thị Hoàng Hương, Lương Thị Huynh Nhiên, Huỳnh Thị Ngọc Yến, Nguyễn Ngọc Ánh, Đổ Hưng Vũ, Phạm Lương Anh Phúc, Nguyễn Thị Huỳnh Khanh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Kim Gia Phụng, Biện Nguyễn Phi Hùng, Lê Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Thị Bích Trâm, phật tử Chùa Thanh Long, chùa Long Thiền.


Tin, ảnh:Tiểu ban thông tin

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan