Thông báo

Quảng Nam: Cáo phó Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện

nguoiphattu.com - Đã thuận lý vô thường thâu thần thị tịch vào hồi 02 giờ 10 phút ngày 17 tháng giêng năm Ất Mùi (07/03/2015).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN ĐIỆN BÀN

CHÙA CHÂU PHONG

CÁO PHÓ

Bổn tự Châu Phong chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGUYỆN

hanh_nguyen.jpg

Thế danh: ĐẶNG THỊ NGUYỆT

Bậc trưởng thượng chùa Châu Phong đã an nhiên thuận tịch.

Vào lúc 2 giờ 10 phút  ngày 17 tháng giêng năm Ất Mùi (07/03/2015)

Trụ thế: 75 năm

Hạ Lạp: 45 năm

Lễ nhập kim quan vào lúc 9 giờ 00 ngày 18 tháng giêng năm Ất Mùi  (08/03/2015)

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 cùng ngày

Lễ phụng tống kim quan nhập Bảo Tháp vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng giêng năm Ất Mùi (11/03/2015).

Tại khuôn viên chùa Châu Phong  Thôn Phong Ngũ Tây – Xã Điện Thắng Nam - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam.

TM. MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TỲ KHEO NI THÍCH NỮ HẠNH TỪ

************************************************

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

(Ni Trưởng Thượng Hạnh Hạ Nguyện – Chùa Châu Phong)

* Ngày 18 tháng giêng năm Ất Mùi (08/03/2015 )

 • ·        09h00 :       Lễ nhập quan
 • ·        10h00         :        Bạch Phật khai kinh
 • ·        10h30         :        Thỉnh Chơn Linh

Lễ thọ tang

 • ·        14h00:        Lễ Viếng


* Ngày 19 tháng giêng năm Ất Mùi (09/03/2015 )

 • ·        06h30:        Cúng trà
 • ·        07h00:        Lễ Viếng
 • ·        10h30:        Cúng Ngọ

Cung tiến Chơn Linh

 • ·        14h00:        Lễ Viếng


* Ngày 20 tháng giêng năm Ất Mùi (10/03/2015 )

 • ·        06h00:        Cúng trà
 • ·        07h30:        Lễ Viếng
 • ·        10h00:        Cúng Ngọ

Sơ dạ - Cung tiến Chơn Linh

 • ·        15h00:        Thỉnh Chơn Linh Tham Phật - Yết Tổ tại chùa Châu Phong
 • ·        18h00:        Lễ Sái tịnh Bảo Tháp
 • ·        19h30:        Lễ tưởng niệm của Môn Đồ Pháp Quyến


* Ngày 21 tháng giêng năm Ất Mùi (11/03/2015 )

 • ·        07h00:        Lễ Phát hành
 • ·        07h30:        Phụng Tống Kim Quan nhập Bảo Tháp
 • ·        09h00:        Thỉnh Chơn Linh an vị.

CHÙA CHÂU PHONG

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan