Thông báo

Thông báo: Đại lễ cầu siêu tại chùa Từ Xuyên

nguoiphattu.com - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử nạn trong chiến tranh và nạn đói năm Ất Dậu.

Thông qua hoạt động này góp phần khơi dậy lòng hướng thiện, giáo dục đạo lý, giáo dục lịch sử dân tộc cho các thế hệ. Ðây cũng là dịp giúp mọi người nhận thức được giá trị của nền độc lập dân tộc, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự gắn bó giữa đạo Phật và dân tộc.

Theo kế hoạch, Ðại lễ sẽ được  tổ chức tại chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình), diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ 15/5 - 17/5/2015 (tức ngày27/3-29/3/Ất Mùi). Chương trình cụ thể như sau:

Ngày 15/05/2015:

7h00-7h30:           Đại chúng vân tập

08h00:                  Lễ khai khóa

08h15-9h30:                   Giảng pháp

09h45-10h45:       Tụng Kinh A Di Đà

11h-11h30:           Cúng chú thực

11h30:                  Thụ trai

12h00:                  Nghỉ trưa

13h00:                  Thức chúng

13h30:                  Tụng Kinh Vô Lượng thọ

16h30:                  Phóng sinh, thí thực

Ngày 16/05/2015:

7h30-8h00:           Cung nghinh Chư tôn đức, quan khách quang lâm

8h30-10h:             Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

10h30:                  Phóng sinh, thí thực

11h00:                  Thụ trai

12h00:                  Nghỉ trưa

13h00:                  Thức chúng

13h30:                  Tụng kinh Vô lượng thọ

16h00:                  Phóng sinh, thí thực

17h00         :                  Ăn tối

18h30:                  Ổn định đạo tràng

19h30:                  Lễ hoa đăng cầu siêu

22h00         :                  Hoàn mãn

Ngày 17/05/2015:

07h-7h30:             Vân tập đại chúng

08h00:                  Giảng pháp

09h00:                  Tụng kinh Di Đà

10h00:                  Kinh hành niệm Phật - Cúng thí thực

11h00:                  Thụ trai

12h00:                  Nghỉ trưa

13h00:                  Thức chúng

13h30         :                  Tụng kinh Vô lượng thọ

16h30:                  Phóng sinh thí thực

17h00:                  Hoàn mãn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, chùa Từ Xuyên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng ni trong và ngoài tỉnh, chào mừng các vị đại biểu khách quý đại diện cho các ban ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện thành phố trong tỉnh, nhân dân và Phật tử xa gần về chùa Từ Xuyên tham dự ba ngày tu học để Đại lễ được thập phần viên mãn.

Ban Tổ Chức 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan