Luận đàm - Giảng kinh

Điều phục cơn giận

nguoiphattu.com - Thở vào mình biết mình thở vào, thở ra mình biết mình thở ra. Kiểm soát hơi thở làm cho thân tâm thoải mái, làm cơn giận tan biến. Nhà Phật có câu chuyện dạy các Phật tử rất hay.

Bạn biết không? Khi người thân, nói những lời giận dữ, mình không nên phản ứng lại. Hãy biết rằng, bởi vì quá đau khổ, nên mới nói những lời như vậy. Họ chỉ muốn nói để vơi đi những đau khổ do chính mình, hoặc những người xung quanh vô tình hoặc cố ý gây ra. Với tình huống như vậy, mình nên lắng nghe. Lắng nghe bằng tâm để có thể giúp làm vơi đi nỗi đau của người đó. Lắng nghe chỉ với mục đích để người đó bày tỏ. Lắng nghe chứ đừng đưa ra lời phán xét. Đạo Phật có Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe những lời khổ của chúng sanh, để rồi bằng phép màu nhiệm, bằng niềm tin, bằng tình thương, Bồ Tát đã làm vơi đi những nổi khổ của người đó. Mình cũng có thể học Bồ Tát cách lắng nghe như vậy. Chỉ lắng nghe thôi cũng đã giúp người thân nguôi đi những đau khổ.

Vậy khi bản thân đau khổ giận dữ thì mình nên làm gì? Mình không nên làm gì hết. Mình hãy kiểm soát hơi thở của mình. Thở vào mình biết mình thở vào, thở ra mình biết mình thở ra. Kiểm soát hơi thở làm cho thân tâm thoải mái, làm cơn giận tan biến. Nhà Phật có câu chuyện dạy các Phật tử rất hay. Câu chuyện đại khái là nếu ngôi nhà của mình đang cháy việc đầu tiên là chữa cháy, dập tắt ngọn lửa chứ không phải điều tra thủ phạm gây cháy. Cũng vậy, khi giận dữ, nếu mình cứ tiếp tục tranh cãi, mình đang hành động giống như người đang đuổi theo kẻ đốt nhà, trong khi mọi thứ đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Hãy Kiểm soát hơi thở để cơn giận tan biến.

Controlling the anger

Do you know? When your friend. speech with full of anger to you. You must not reaction. You must see, it is because he or she suffers deeply. Because he or she has so much suffering, he or she said bad words to you. They just want to say to alleviate the suffering, which you or some one caused.in accidentally or intentionally. In this case, we must learn the practice of compassionate listening and using loving speech. Listening with compassion can help the other person to suffer less. If you can sit down quietly and listen compassionately to that person for one hour, you can relieve a lot of his suffering. Listen with only one purpose: to allow the other person to express himself and find relief from his suffering.You listen not to judge or to blame. In Buddhist, there is a Bodhisattva, who is capable of listening very deeply with a lot of compassion. She is called Kwan Yin or Avalokiteshvara, the Bodhisattva of Great Compassion. Bodhisattva listen to the suffering of live beings, and then by miracle, by faith, in love for the beings he has alleviate the suffering of the people. We all must learn the practice of deep listening like this Bodhisattva. Then we can offer very concrete guidance to those who come seeking for help in order to restore communication. Only Listening we can relief their suffering.

And when someone makes you suffer, go back and take care of your suffering, your anger. Do not say or do anything. Whatever you say or do in a state of anger may cause more damage in your relationship. In Buddhist, there is a good story, with main content, If your house is on fire, the most urgent thing to do is to go back and try to put out the fire, not to run after the person, you believe to be the arsonist. If you run after the person you suspect has burned your house, your house will burn down while you are chasing him or her. That is not wise. You must go back and put out the fire. So when you are angry, if you continue to interact with or argue with the other person, if you try to punish her, you are acting exactly like someone who runs after the arsonist while everything goes up in flames.

Hoàng Phước Đại – Đồng An.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan