Luận đàm - Giảng kinh

Kinh Pháp Cú Phật dạy

nguoiphattu.com - Kính Phật tử các hàng cô chú/Đôi lời kinh Pháp cú thế nầy/Giữ tròn năm giới đủ đầy/Thêm Bát chính đạo lời thầy diễn ca....

diet_tru_phien_gian2.jpg

Hình minh họa.

Loài người sợ hoảng hốt,

Tìm nhiều chỗ quy y

Hoặc Thần sông, thần núi

Hoặc miếu thờ Họ thần

Nếu qui y như vậy

Khổ não vẫn còn nguyên

Ai qui y Đức Phật

Chánh pháp với tăng toàn

Hiểu được lý bốn đế

Và đường Thánh tám ngành

Nếu nương tựa như vậy

Mới giải thoát mõi khổ đau

Bản dịch Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Kính Phật tử các hàng cô chú

Đôi lời kinh Pháp cú thế nầy

Giữ tròn năm giới đủ đầy

Thêm Bát chính đạo lời thầy diễn ca

Pháp Tứ đế cũng là chăm chỉ

Nam nữ cùng cư sĩ thực hành

Hành rồi thấy rõ đạo lành

Chân như Phật tử tịnh thanh người người.

Điều tốt tươi giới đầu nên nhớ

Không sát sinh chăm sóc mạng người

Muôn loài muốn sống vui chơi

Nên mình tôn trọng là điều hiển nhiên

Giới thứ hai bạc tiền của báu

Của người ta mình chớ trộm vào

Giữ gìn nết đẹp thanh cao

Muôn người an ổn vui nào vui hơn

Giới thứ ba là cơn dâm dục

Một vợ chồng hạnh phúc càng thêm

Thủy chung yêu mến êm đềm

Gia đình tốt đẹp mới nên trăm phần

Giới thứ tư ân cần chỉ rõ

Lời vọng ngôn chuyện có nói không

Giữ gìn nghiệp khẩu nơi lòng

Quyết không nói dối sáng trong tâm mình

Giới thứ năm rượu nồng phờ phỉnh

Say xỉn rồi lắm chuyện lôi thôi

Rượu kia biết được nó rồi

Xa lìa chớ phạm nhấp môi cũng đừng

Tiếp quy Phật đức cao vời vợi

Thầy trời người tự giác, giác tha

Pháp rừng kinh núi hằng hà

Thánh hiền chỉ rõ tăng già tựa nương

Lấy tam bảo chỉ đường gốc rễ

Phát lòng thành kính lễ tu trì

Tăng thêm giới đức uy nghi

Xứng làm Phật tử, tam qui vững vàng

Tiếp học Phật rõ ràng bát chính

Hãy bước vào lần lượt như sau

Một là chính kiến bắt đầu

Nguyên tắc nắm vững đạo mầu vô vi

Tiếp đó là tư duy chơn chánh

Rõ rành rành đường thánh thứ hai

Tu hành theo phật Như Lai

Tư duy phải học chẳng sai đó mà

Chính ngữ tiếp thứ ba nên nhớ

Luôn trau dồi lời nói ấm êm

Nặng lời, to tiếng, bớt thêm

Giữ gìn chính ngữ mới nên đời mình

Gây niềm tin tiếp theo chính nghiệp

Tạo nghiệp lành liên tiếp càng hay

Nghề nghiệp duyên tốt xưa nay

Giữ gìn nuôi dưỡng ngày ngày thêm hoa

Chính mệnh nữa là ta phải nhớ

Nuôi thân này tạm bợ qua ngày

Giữ nơi chính mạng thân này

Nuôi mệnh chân chính vui thay gì bằng

Tiếp theo nữa như rằng tin tiến

Càng tiến lên giây, phút ngày giờ

Tu hành tinh tiến chẳng ngờ

Giải thoát rõ biết qua bờ chân như

Lại thêm nữa bây giờ chính niệm

Nhớ Phật đà tâm tưởng không lui

Hướng về chính niệm rõ rồi

Luôn luôn chính niệm nối ngôi thánh hiền

Chính định tiếp, nguồn thiền rõ thấy

Thấy muôn ngàn phải quấy thế gian

Chính định gần với niết bàn

Định rồi thấy rõ đạo vàng chân tâm

Tiếp theo nữa là phần tứ đế

Bốn nhân duyên, khổ, tập, diệt, đạo

Khổ, là khổ đau chứa chất

Tiến tu diệt khổ thứ nhất đều thành

Chẳng tập nữa lâu ngày thành nghiệp

Hãy chuyển xoay đang diệt kia mà

Đạo, là đạo chứng tu qua

Đây là tứ đế rõ mà sinh duyên

Quý Phật tử mọi miền hãy nhớ

Pháp tam quy, ngũ giới giữ gìn

Bán phần, cũng được trí minh

Nương vào bát chính để mình an vui

Đạo tám ngành rõ rành phật chỉ

Cho các hàng cư sĩ xưa kia

Thanh văn Duyên giác chẳng lìa

Các Đức Bồ Tát sẽ chia vẫn hành

Chúc Phật tử tịnh thanh tinh tiến

Vững lòng tu theo Phật sẽ thành

Thế tôn là Phật đã thành

Quý người là Phật sẽ thành tương lai./.

Ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi

Tỳ khưu Thích Quảng Duyên

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan