Luận đàm - Giảng kinh

Niết Bàn ngay dưới chân ta

nguoiphattu.com - Người xuất gia không vướng bờ bên này, cũng không vướng bờ bên kia ( thích bỉ vô bỉ, 適 彼 無 彼[3]); không phân biệt đây là cõi Ta Bà ráng trả nợ, bên kia là cõi Cực Lạc ráng đến.

niet_ban_ngay_duoi_chan_ta.jpg

Người xuất gia khi cạo râu cắt tóc (thế trừ tu phát, 剃除須 髮  [1]), từ bỏ cuộc sống gia đình, thệ nguyện theo con đường học đạo, giải thoát cho mình và cho chúng sinh. Người xuất gia nguyện không bị ràng buộc bởi phiền não của quá khứ và lo toan của tương tai. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới.

Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa[2]

Người xuất gia không vướng bờ bên này, cũng không vướng bờ bên kia ( thích bỉ vô bỉ, 適 彼 無 彼[3]); không phân biệt đây là cõi Ta Bà ráng trả nợ, bên kia là cõi Cực Lạc ráng  đến. Người xuất gia thấy cả bên này và bên kia đều là không, (bỉ bỉ dĩ không, 彼彼已 空[4]). Người xuất gia phải biết cắt bỏ những tham dục để giải thoát mọi khổ đau do tham dâm gây ra. Phải biết ít ham muốn thì thân tâm an vui (  thiểu dục vô vi,  少欲無為身心自在[5]). 

Bởi tham dâm như một cái lưới nhốt người tu, làm cho người xuất gia khó bề đi đến đích. Người bị ái dục chi phối cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này sang cành khác(  Viên hầu đắc ly thọ, Đắc thoát phục thú thọ , 猨  猴  得  離  樹, 得  脫  復  趣  樹[6]).

Người xuất gia không tham dâm (xả ly tham dâm捨 離 貪 婬), đạt được tâm ở trạng thái  an lạc không phiền não (vô dục vô hữu úy, điềm đạm vô ưu hoạn無  欲  無  有  畏, 恬  惔  無  憂  患)[7]. Biết hạnh phúc ngay nơi dưới chân mình đang đứng; biết khéo léo tu tập, không vướng mắc tham dục, vị  xuất gia đó chắc chắn đạt được Niết Bàn .

Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Hoàng Phước Đại – Đồng  An.[1] https://tripitaka.cbeta.org/T17n0784, Tứ Thập Nhị Chương Kinh

[2] Em đi bỏ lại con đường,  Trịnh Công Sơn

[3] http://tripitaka.cbeta.org/N26n0009_001, 法句經, Pháp Cú Kinh, Phạm Chí Phẩm

[4] http://tripitaka.cbeta.org/N26n0009_001, 法句經, Pháp Cú Kinh, Phạm Chí Phẩm

[5] http://tripitaka.cbeta.org/T17n0779_001, 八大人覺經, Bát Đại Nhân Giác Kinh

[6] http://tripitaka.cbeta.org/N26n0009_001, 法句經, Pháp Cú Kinh, Ái Dục Phẩm

[7] http://tripitaka.cbeta.org/N26n0009_001, 法句經, Pháp Cú Kinh, Ái Dục Phẩm

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan