Luận đàm - Giảng kinh

Phật tánh

nguoiphattu.com - Do nhân duyên mà có, tưởng điên đảo mà sinh. Duy chỉ có tình thương là biểu pháp của tánh Đại Từ Đại Bi, là chơn thật. Đó là Phật Tánh.

phat_tanh.jpg

Tất cả trạng thái tâm chỉ là nhất thời, không thật, vô thường, sinh rồi lại diệt (nên không thật có). Do nhân duyên mà có, tưởng điên đảo mà sinh. Duy chỉ có tình thương là biểu pháp của tánh Đại Từ Đại Bi, là chơn thật. Đó là Phật Tánh.

Tâm sáng suốt là tâm nhận diện, thấy biết như thật của tất cả các pháp, là như huyễn, là vô tự tánh, và cũng nhận biết một cách sáng suốt, tức là tuệ tri rằng những cảm xúc thương xót con người, thương người, thương vật, những hành động và lời nói hiền thiện vì lợi lạc cho ai đó, cho hữu tình nào đó, và cho tất cả, là những dạng thức của thể tánh đại từ, đai bi, tức là Phật tánh.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan