Luận đàm - Giảng kinh

An trú tâm vào niệm đại bi

nguoiphattu.com - Tâm Bi có công năng cứu khổ chúng sanh.Phật tử nào luôn chánh niệm tỉnh thức với niệm bi thương này vì xót thương trước nỗi khổ đau của chúng sanh đến rơi nước mắt, thì sẽ đồng với pháp tánh Đại Bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

diet_tru_phien_gian2.jpg

Thương xót hữu tình vì khổ đau của họ là biểu pháp của tánh đại bi, tiếp tục an trú tâm vào niệm bi thương này để phát triển lòng bi, là nhân để phát tâm bồ đề.

Vì thế, những Phật tử nào luôn chánh niệm tỉnh thức với niệm bi thương này (vì xót thương trước nỗi khổ đau của chúng sanh đến rơi nước mắt), thì sẽ đồng với pháp tánh Đại Bi của chư Phật, chư Bồ Tát như Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát (rơi lệ vì nỗi khổ của hữu tình chúng sanh). Nên nhà Phật có câu, ‘Bi năng bạt khổ’.

Tâm Bi có công năng cứu khổ chúng sanh. Rất hoan hỷ với những Phật tử nào đang trú tâm vào niệm đại bi, thì xin hãy tiếp tục phát triển mạnh tâm này, vì Đại Bi là Phật Tánh. Trong kinh Đai Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy, "Chơn giải thoát xa lìa ngạ quỷ ái, vì THƯƠNG XÓT CHÚNG SANH NÊN MỚI CÓ PHÁP ÁI, PHÁP ÁI NHƯ VẬY LÀ CHƠN GIẢI THOÁT."


 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan