Tìm hiểu - Vấn đáp

Tại sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

nguoiphattu.com - Đức Phật có tướng tốt nhục kế nổi cao và tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Nhục kế, theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập IV, tr.3384), là thịt xương (có sách nói búi thịt-nhục) trên đảnh của Phật nổi cao lên như búi tóc.

phatthichca.jpg

HỎI: Xin hỏi, vì sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

(TRẦN ANH, hoauudam.1313@gmail.com)
ĐÁP: Bạn Trần Anh thân mến!
Đức Phật Thích Ca, sau khi vượt thành Ca-tì-la-vệ, Ngài đã xuống tóc xuất gia. Đến khi đắc đạo, hóa độ đệ tử, thành lập Tăng đoàn, Thế Tôn và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đều mang hình tướng “đầu tròn, áo vuông”.
Tuy nhiên, Đức Phật có tướng tốt nhục kế nổi cao và tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Nhục kế, theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập IV, tr.3384), là thịt xương (có sách nói búi thịt-nhục) trên đảnh của Phật nổi cao lên như búi tóc. Kinh Brahmayu (Trung bộ kinh), kinh Tướng (Trường bộ kinh) đều ghi nhận tướng tốt nhục kế nhô lên trên đỉnh đầu của Phật, biểu thị trí tuệ.
Cùng với hảo tướng nhục kế là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện rõ các tướng tốt này. Do đó, ta thấy tranh tượng Ngài có tóc, còn chư Tăng thì không.
Chúc bạn tinh tấn!

Thích Nhất Hạnh trong Đường Xưa Mây Trắng có nói Phật Như Lai có tóc xoăn trên đầu. Còn Bồ tát Quán Thế Âm, theo tôi, có thể là hiện thân của các nữ cư sĩ đắt đạo và có nhiều công lao hoằng pháp.

Theo tôi, đã thành Phật rồi thì tự tại không có gì trở ngại nữa cả. Để tóc hay không để tóc. Muốn hoá thành thân người nam hay người nữ, già, trẻ, bé lớn. Vào địa ngục , lên thiên đàng. Hay vào cõi thế gian đều tự tại vô ngại thị hiện, với quyền năng của một vị Phật. Chúng ta làm sao có thể hiểu và giải thích được hết mọi chuyện và những thâm yếu mà Phật muốn thể hiện, với trí phàm tục của mình ? Có kinh tôi xem, nói là, khi mưa rơi trong một vùng nào đó. Phật có thể biết là có tất cả bao nhiêu hạt mưa rơi tất cả nữa kìa. Nên thường có câu KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN dành cho chúng ta là vậy !

Kính các bạn tôi xin chia sẻ những ý kiến nông cạn của tôi về câu hỏi trên. Tất cả tranh tượng của Đức Phật sở dĩ đều tạo hình tượng của Đức Phật có tóc là hoàn toàn làm theo nhục thân của Đức Phật lúc tại thế. Ngài không hề xuống tóc. Vì sao lại vậy? Bởi con người hay chấp vào hình tướng. Tu thì phải thế này hay thế khác. Nên Đức Phật muốn đưa ra thông điệp rằng: chúng sinh là bình đẳng, Phật pháp là từ bi. Không chỉ ng xuất gia (xuống tóc) mà kể cả ng tại gia (không xuống tóc) đều có thể tu tập như nhau, không có bất cứ sự phân biệt nam nữ, sang hèn...

Dương Toàn - 28-12-2017 02:32

  Trả lời  | Thích   3

Nhưng ngoài việc có tóc như các hình xoắn ốc ra còn thấy các chư Phật, Bồ Tát khác có tóc dài nữa mà.

Nguyễn Hà Lan - 17-11-2017 00:03

  Trả lời  | Thích   3

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan