Tìm hiểu - Vấn đáp

Pháp hành nào cho người cư sĩ tại gia áp dụng hàng ngày để có lợi ích trong tu tập

nguoiphattu.com - Cư sĩ tại gia là người đã có đức tin nơi Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo), đã được chư Tăng truyền Tam Quy, Ngũ giới với sự hiểu biết chân thật và tự nguyện. Cư sĩ tại gia cần thực hành các thiện pháp để nhận được sự lợi ích qua pháp hành từ đó tăng trưởng đức tin vững chắc vào Tam Bảo.

Hỏi: Kính bạch Đại đức! Xin Đại đức cho chúng con biết những pháp hành nào dành cho người cư sĩ tại gia áp dụng hàng ngày để có được sự lợi ích, sự tiến hoá trên con đường tu tập.

Đáp: Cư sĩ tại gia là người đã có đức tin nơi Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo), đã được chư Tăng truyền Tam Quy, Ngũ giới với sự

lanh_thay_nghia_la_gi_2.jpg

hiểu biết chân thật và tự nguyện. Cư sĩ tại gia cần thực hành các thiện pháp để nhận được sự lợi ích qua pháp hành từ đó tăng trưởng đức tin vững chắc vào Tam Bảo.

Pháp hành hàng ngày của người cư sĩ: Tối thiểu 2 thời công phu sáng - chiều.

A. Buổi sáng: Dành khoảng 30 phút.

+  Thắp hương, nến, cúng Phật. Đảnh Lễ Phật-Pháp-Tăng

+ Tụng kinh Tam Bảo tóm tắt

Theo truyền thống Phật giáo nguyên thuỷ chư tăng ni và Phật tử trước khi hành lễ quỳ gối đảnh lễ Tam Bảo tam bái.

Tụng đọc bài kinh lễ bái Tam Bảo (rút gọn)

- Araha sammāsambuddho Bhagavā Buddha bhagavanta abhivādemi.

Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh đẳng, chánh giác, Ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. (1 lạy)

- Svākhato Bhagavatā dhammo dhamma namassāmi

Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (1 lạy)

- Suppaipanno Bhagavato sāvakasagho sangha namāmi.

Nhất tâm kính  lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức Thế tôn, các Ngài là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường.

+ Tự xin thọ trì Tam Quy, Ngũ giới

- Ngồi toạ thiền ít nhất 5-10 phút (quan sát hởi thở vào niệm BUT, hơi thở ra niệm Thô)

B. Buổi tối ( dành khoảng 30 phút)

+ Thắp hương, nến cúng dường Tam Bảo, lễ Tam Bảo ( Phật- Pháp-Tăng)

Tụng Kinh Tam Bảo tóm tắt (như trên) sám hối các lỗi đã phạm nhất là 5 giới  trong ngày.

Tự thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới

Ngồi toạ thiển ít nhất 5-10 phút

Hồi hướng.

Các pháp hành của Cư sĩ tại gia nên làm trong đời sống hàng ngày.

+ Bố thí ( lực thí, tài thí, pháp thí, vô uý thí)

+ Trì giới (5 giới, 8 giới, tuỳ theo khả năng trong ngày)

+ Tu thiền (thiện định, thiền tuệ)

+ Hồi hướng chia phước

Sự lợi ích của các Pháp hành trên.

A. Bố thí : Hành động bố thí làm cho ta bớt đi sự bọn xẻn, tham lam, nắm giữ vốn nó làm mình khổ.

Quả của pháp bố thí làm cho mình được giàu sang, nhiều của cải. khi chết sanh Thiên.

B. Hành động của người có giới : Gia đinh có hạnh phúc, an lạc, công việc hành thông, giữ được tài sản đã có, gia đình có đạo Đức được kính trọng, không sợ hãi trước đám Đông, được chư Thiên hộ độ, lúc Lâm chung tâm không tán loạn, tái sanh cảnh an nhàn.

C. Hành thiền: Hành thiền là pháp hành để thanh lọc tâm, đây là con đường giác ngộ duy nhất.

Có hai pháp hành thiền (thiền định, và thiện tuệ)

Thiền tuệ chính là thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền quán (quan sát trên bốn để mục đó là niệm thân, thọ, tâm, pháp)

Đối tương của thiền tứ niệm xứ là bắt cảnh chân đế, chìa khoá mở cảnh cửa thiền tứ niệm xứ đó là: Chánh niệm, Tỉnh giác.

Mục đích hành giả hành thiền tứ niệm xứ để thấy rõ bản chất sự thật của các pháp thế gian, dần dần giảm bớt phiền não trong đời sống hàng ngày vốn sinh khởi từ tâm, thấy rõ nhân tạo tác sự tái sinh và thoát khỏi chúng đạt tới sự giác ngộ viên mãn là chấm dứt sinh - tử.

Quả của người biết hành thiền: có trí tuệ, tăng cường sức khoẻ, biết xử lý các công việc hợp thời hợp lúc, phát triển tâm rộng lớn, có khả năng tha thứ và bao dung cho mọi người, người hành thiền tốt có được tâm kiên định không giao động trọng cuộc sống thăng trầm.

Người hành thiền tốt có tâm sáng phân biệt được chánh và tà, phân biệt được  thiện-ác, từ đó chọn được hướng đi đúng làm cho mình và gia dinh, xã hội được hạnh phúc.

D. Hồi hướng: Hồi hướng là một trong mười thiện sự của người cư sĩ tại gia cần làm.

Hồi hướng là một pháp tu, giúp hành giả phát sanh tâm đại thiện.

Đối tượng của hồi hướng là cha mẹ, thầy tổ, các hạng chúng sinh noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hoá sanh.

Khi hành giả tu tập tốt mang công đức này hồi hướng tới các chúng sanh với thiện tâm mong muốn cho các chúng sanh được an vui, thoát khổ, gieo duyên lành với Phật Pháp.

Hồi hướng là một phương pháp để nhấc nhở mình và các chúng sinh ở các cảnh giới khác biết hướng thiện, tu hạnh từ bi hỷ xả, bớt đi sự cố chấp và dính mắc.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan