Tìm hiểu - Vấn đáp

Cũng là nơi thờ Phật nhưng có nơi gọi là Chùa nơi gọi Tịnh Xá

nguoiphattu.com - Chúng ta là những người Phật tử mang ơn nặng Tam Bảo (恩三 寳), chúng ta hãy chung tay hộ trì chánh Pháp (護 持 正 法). Nhưng hộ trì chánh Pháp đây không có nghĩa là xây chùa to Phật lớn để làm khu du lịch tâm linh, để thu tiền bán vé.

cung_la_noi_tho_phat_nhung_co_noi_goi_la_chua_noi_goi_tinh_xa_1.jpg

Hình minh họa - nguồn internet

Cũng là nơi thờ Phật và tu học nhưng vì sao:

NƠI GỌI LÀ CHÙA ()

NƠI GỌI LÀ TỊNH XÁ ( ).

Nhận thức được đời là vô thường ( ) trong biển khổ của Sinh , Lão , Bệnh , Tử , nên Thái tử Tất Đạt Đa ( ) con của vua Tịnh Phạn ( , họ Cồ-đàm Gautama, dòng tộc Shakya Thích-ca , ở thành Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu).

Ngài đã từ bỏ địa vị cao sang quyền quý, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để vào rừng sâu, 6 năm sống đời khổ hạnh tìm phương giải thoát và 7 thất (49 ngày) dưới cội Bồ Đề ( ) chứng thành quả Phật hiệu là THÍCH CA MÂU NI ( ).

Để dìu dắt chúng sinh thoát cảnh vô thường sinh già bịnh chết, ngài quyết đem những điều chứng ngộ ra làm ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho chúng sinh.

Trước tiên ngài tìm lại 5 anh em Kiều Trần Như ( Ajñāta Kauṇḍinya ).

Từ buổi đầu tiên phật thuyết bài Pháp TỨ DIỆU ĐẾ ( ) ở rừng Lộc Uyển (鹿 Sarnath ) đã giác ngộ cho 5 anh em Kiều Trần Như trở thành 5 đệ tử đầu tiên của ngài.

Lúc bấy giờ đã hội đủ Gautama ( ) :

1/- PHẬT BẢO ( ) là Phật Thích ca Mâu Ni tôn quý, ngài thị hiện ra đời vì 1 đại nhân duyên cứu độ chúng sinh.

2/- PHÁP BẢO ( ) là Khởi đầu bài Pháp Tứ Diệu Đế.

a1. Khổ Đế ( )

b2. Tập Đế ( )

c3. Diệt Đế ( )

d4. Đạo Đế ( )

3/- TĂNG BẢO ( ) là 5 anh em Kiều Trần Như quy y theo Phật

làm Sa Môn

Giáo Pháp của ngài như mặt trời phá tan màn đêm bóng tối, giáo Pháp của ngài như những phương thuốc trị hết các căn bệnh của Tham , Sân , Si do Tam nghiệp ( ) Thân , Khẩu , Ý mà chúng sinh ( ) đã gây nên.

SAO GỌI LÀ TỊNH XÁ ( ) ?

Từ 5 anh em Kiều Trần Như ( Ajñāta Kauṇḍinya ) là 5 đệ tử đầu tiên dần lên đến 1.250 đại đệ tử của Phật thời bấy giờ.

Thời gian trôi qua Phật và các đệ tử của ngài vẫn cứ sống đời khổ hạnh ( ) dưới những tán cây trong rừng chịu mưa chịu nắng.

Cho đến khi có trưởng giả cấp Cô Độc ( ông Tu Đạt Đa- Anathapindika) tìm đến Phật, sau khi nghe Phật thuyết Pháp, ông liền phát tâm mua mảnh vườn cây bóng mát của thải tử Kỳ Đà mà lập nên nơi trú nắng trú mưa để cúng dường cho phật và Tăng đoàn gọi là TỊNH XÁ ( ).

Từ đó đến nay trải qua gần 3 ngàn năm nhiều Tịnh Xá được xây lên từ những vuông đất, mảnh vườn của bá tánh hiến cúng.

SAO GỌI LÀ CHÙA () ?

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử Trung Hoa ( ), Đạo Khổng ( 孔教), Đạo Lão ( ) được từ vua chí dân sùng bái.

Cho đến thời Hậu Hán ( ) vua Hán Minh Đế ( ) trị vì , có 2 ngài Trúc Pháp Lan ( ) và Ma Đằng ( ) từ nước Ấn Độ sang.

Đức vua tiếp 2 ngài ở Hồng Lô Tự ( ), lúc đó Hồng Lô Tự chỉ là nơi để vua tiếp các sứ giả các nước đến chứ chưa gọi là ( chùa ) nơi thờ Phật, để Tăng chúng tu hành như bây giờ.

Được sự hỗ trợ của nhà Vua, 2 ngài trúc Pháp Lan và Ma Đằng đem giáo lý cao siêu tối thượng của Phật Đà ( ) ra thuyết giảng được thu hút phần lớn tất cả vua quan, quần thần, dân chúng trong và ngoài thành, khiến cho nhiều người giác ngộ buông bỏ chức trọng quyền uy, lầu son gác tía….xin xuất gia sống đời khổ hạnh ngày một đông.

Lúc bấy giờ Hồng Lô Tự ( ) của triều đình rộng lớn nhưng không còn sức chứa.

Từ đó vua cho xây lần lượt hàng vạn ngôi ( tự) chùa lớn nhỏ mọc lên.

Từ xưa đến nay có những ngôi chùa được những đại gia bá tánh hỗ trợ xây dựng cúng dường rất là khang trang , nhưng cũng không hiếm những ngôi chùa quê hẻo lánh nghèo nàn thiếu thốn theo thời gian gần như sụp đổ, tượng Phật Bồ Tát sức tay gãy gọng.

Vậy chúng ta là những người Phật tử mang ơn nặng Tam Bảo (恩三 ), chúng ta hãy chung tay hộ trì chánh Pháp ( ). Hộ trì chánh Pháp đây không có nghĩa là xây chùa to Phật lớn để làm khu du lịch tâm linh, để thu tiền bán vé.

Mà hộ trì chánh Pháp là làm nơi hoằng dương Chánh Pháp, tứ chúng đồng tu ( ).

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Phật tử PHAN VĂN SANG

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan