Tìm hiểu - Vấn đáp

Tứ ma là gì?

nguoiphattu.com - Bốn loại ma nầy, lực dụng của chúng đều làm chướng ngại lớn trên bước đường tu tiến của hành giả. Vì bọn chúng khuấy nhiểu mà làm cho người tu hành khó được giải thoát.

Hỏi: Kính bạch thầy, con nghe nói người tu hành hay bị bốn thứ ma làm chướng ngại, nhưng con không hiểu bốn thứ ma đó là gì? Cúi xin thầy từ bi giải đáp cho con rõ.


Đáp:
Trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác có câu nói: “Tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục”. Nói bốn loại ma đó là: Phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma.

Bốn loại ma nầy, làm chướng ngại cho người tu hành rất lớn.

Thứ nhứt là phiền não ma. Đây là ma trong tâm của mỗi người. Phiền não gồm có rất nhiều loại, nhưng không ngoài hai loại chính: căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản là gốc rễ. Tức là những loại: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây là những loại có gốc rễ sâu dầy thật khó trừ khó đoạn. Chính nó là nguyên nhân gây ra cho người ta phải đau khổ triền miên.

Còn tùy phiền não, thì nhẹ hơn, nhưng chúng nó cũng gây ra cho người ta luôn luôn bất an. Chúng gồm có 20 thứ. Cường độ của chúng, cũng có loại mạnh loại yếu. Nên các nhà Duy Thức chia chúng ra làm ba loại: tiểu tùy, trung tùy và đại tùy.

Về tiểu tùy thì có 10 thứ: phẩn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siểm, hại, kiêu.

Trung tùy gồm có 2 loại: vô tàm và vô quý.

Đại tùy gồm có 8 thứ: điệu cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri.

Thứ hai là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma gồm có: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao gọi 5 thứ nầy là ma? Vì 5 thứ nầy không thật có mà người ta cố chấp cho là thật có, rồi từ đó mà tạo nghiệp thọ khổ nên gọi nó là ma.

Thứ ba là thiên ma. Đây là loại ma vương ở cõi trời Dục giới. Chúng có khả năng biến hóa khuấy phá nhiễu loạn làm trở ngại sự tiến đạo của hành giả. Loại ma nầy, khuấy phá Phật khi Phật sắp thành đạo. Vì bọn chúng không muốn cho ai thoát khỏi ngũ dục. Chúng thấy ai tu hành tinh tấn, không còn mê đắm ngũ dục lạc thế gian, thì chúng thường hay khuấy phá.

Thứ tư là tử ma. Tử ma là ma chết. Con người sau khi chết thành loài ma quái yêu tinh khuấy nhiểu làm người ta sợ hãi sanh bệnh v.v… Hoặc người đang tinh tấn tu hành, bỗng bị vô thường xảy đến bệnh hoạn hay tai nạn rồi ngã ra chết làm trở ngại dở dang sự tu hành đó cũng thuộc về tử ma.
 
Nói tóm lại, bốn loại ma nầy, lực dụng của chúng đều làm chướng ngại lớn trên bước đường tu tiến của hành giả. Vì bọn chúng khuấy nhiểu mà làm cho người tu hành khó được giải thoát.

Từ khóa

Tứ Ma

Con xin cám ơn thầy đã ban cho chúng con Pháp Nhũ quí giá, và con cũng xin có lời bàn thêm. Tứ ma làm chướng ngại đường tu chứng của quí Đạo Hữu. Tứ ma còn là mục tiêu hàng phục của hành giả, hàng phục đến đâu giải thoát đến đấy, là đề thi, làm thước đo cho sự tu tiến,đôi khi ta cứ tưởng mình đã vượt được tham chẳng hạn, ma sẽ đem lại cục tiền to, để xem ta có cầm không.Ma Vương sẽ đem các em chân dài,trẻ đẹp ra thử ,để xem tâm ta có rung động không,từ đó ta có thể tự đánh giá mình đã tiến bộ đến đâu, đã vượt được sự cám giỗ của dâm dục chưa.Tử ma có hai phần ,chết thật và gần chết,trong đó gần chết là đề tài hay,khi ta bị đặt trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, sau khi qua khỏi ta sẽ có bài học, khi cận kề cái chết ta có nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không,hoặc tâm ta hoàn toàn bình thản ,hay hoảng hết cả lên,nếu ta bị hoảng ,chứng tỏ tâm ta còn,ngã,nhân,chúng sanh,thọ giả.Ma ngũ ấm :sắc, thọ,tưởng,hành ,thức, trong thiền định, khi tu thiền ta phải loại và vượt qua sự ngăn che của sắc,thọ,tưởng,hành thức,khi vượt được qua thức ấm cũng là lúc chúng ta vượt qua mạng trược, tiến vào địa vị Càn Tuệ Địa bồ tát. Tóm lại ma chướng vừa xấu lại vừa tốt,để đóng vai cái ác (ngăn đạo)không dễ,cản đường tu của các vị bồ tát ,không sung sướng gì,theo luật nhân quả quí vị cũng biết hậu quả rồi.Lời bàn có điều chi không phải xin chư Đại Đức Từ,Bi,Hỷ,Xả cho.

Minh Nhật - 20-07-2012 02:04

  Trả lời  | Thích   2

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan