Tìm hiểu - Vấn đáp

Quy y chùa này có thể đến chùa khác tu tập không?

nguoiphattu.com - Nên nhớ, khi Quy y, không phải chỉ quý kính vị Bổn sư truyền giới cho mình mà phải quý kính tất cả các vị sư khác. Còn việc đi chùa thì tùy điều kiện, đi đâu cho tiện lợi cho việc tu học, chứ không nhất thiết phải đi chùa vị Bổn sư mình.

Hỏi: “Bạch thầy cho con hỏi, hôm nay đây, con có duyên được gặp thầy, điều phước báo hơn nữa là được quy y, làm đệ tử của thầy. Nhưng do điều kiện con ở xa quá, vậy thưa thầy, con đi chùa gần nhà được không hay phải lên đúng chùa thầy tu tập ạ?”

Đáp: Nghe Phật tử hỏi câu này ngô nghê nhưng rất dễ thương, thầy có đôi lời chia sẻ như sau: “Con quy y Tam Bảo nghĩa là con đã quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo. Tăng Bảo là đoàn thể Chư Tăng, Chư Ni, thầy ở đây cũng chỉ là người đại diện Tăng Bảo để trợ duyên cho con trên bước đường tu tập. Nên nhớ, khi Quy y, không phải chỉ quý kính vị Bổn sư truyền giới cho mình mà phải quý kính tất cả các vị sư khác. Còn việc đi chùa thì tùy điều kiện, đi đâu cho tiện lợi cho việc tu học, chứ không nhất thiết phải đi chùa vị Bổn sư mình. Quan trọng ở đây con tu tập thế nào, sống thế nào, học và hành Phật pháp ra sao. Nói là vậy, khi có thời gian con cũng nên cố gắng thu xếp, có trách nhiệm về thăm chùa và thăm vị Bổn sư mình. Vì nói cho cùng cũng nhờ vị Bổn sư mình mà con có duyên được quy y làm người đệ tử Phật.

Đôi lúc có nhiều ý kiến muốn đem ra bàn luận trong vấn đề nhận đệ tử, thầy không bao giờ mang tâm ích kỷ, hẹp hòi, nói quy y thầy thì chỉ tin thầy, học thầy mà không được đến học pháp nơi khác. Nếu bản thân thầy ích kỷ vậy chẳng khác gì thầy cũng như người thế gian, vẫn còn tà chấp? Thầy chỉ hiểu một điều cái gọi là Phật tử mình, tại sao thầy phải như khổ như thế. Mình phải vui khi đệ tử mình học được nhiều thầy, làm được nhiều công đức cơ chứ. Hãy cho đi trước khi muốn nhận lại, Hãy là sứ giả của Như Lai đem sự an lạc, an vui đến cho mọi người.

Chúc con luôn tinh tấn !

Câu hỏi và trả lời hay lắm. Sau 18 năm hoằng hóa trên 45 quốc gia, vừa rồi trở lại vùng Cabramatta, Úc Châu nơi ngày xưa chỉ 1 ngôi Tịnh Xá và 1 ngôi Chùa, thế nhưng bây giờ thành xóm Chùa 22 cái mọc lên như TIỆM PHẬT. Gặp lại một số Phật tử cũng nghe kể lại, do vì cung cầu không tín ngưỡng dư ra, nên các Chùa mới lập ra CỐ TÌM KIẾM và GIỮ KHÁCH HÀNG để trang trải chi phi TIỀN THUÊ hay MUA NHÀ là CƠ SỞ ĐẦU TƯ TÔN GIÁO, do vậy các Thầy khi Quy Y cho Phật tử do vì không biết nghĩa Quy Y Tăng Bảo là quay về nương tựa Giáo Đoàn Tăng Già đang sống đời sống Phạm Hạnh, TAM TỤ - LỤC HÒA, như Giới Luật đồng cùng nhau tu theo v.v... Hay cố tình muốn biến Phật tử là của riêng nên mỗi Chùa bày ra sinh hoạt mỗi khác và cố giữ Phật tử là chỉ theo vị Thầy truyền Tam Quy - Ngũ Giới, nghe nói là CẤM không cho đi các Chùa khác hay hệ phái khác với nhiều lý luận thô thiển như của BÀNG MÔN TẢ ĐẠO. Do vậy mà các Chùa bày ra buôn bán đủ thứ vé để cho đủ trang trải, làm cho Phật tử ngao ngán khi thấy người Tu đi làm như người đời để kiếm sống và trả TIỀN NỢ. Do vậy Phật tử chân chính chỉ nương về các vị CHÂN TU thật ĐỨC, giữ gìn ít nhất 10 GIỚI LUẬT của một vị TĂNG SĨ.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan