Tuổi trẻ - Nhật ký

Điều gì cần thiết hơn

nguoiphattu.com - Nếu câu trả lời là CÓ thì đương nhiên khi dứt hơi xả bỏ thân mạng, người này sẽ chẳng mất bao lâu để tái sinh trong kiếp sống thiện lành mới cho dù có chư Tăng đến cúng đám, chú nguyện hay không, không quá quan trọng. Có cũng tốt mà không có cũng không sao.

Khi chúng ta còn đang sống trên cõi đời này, chúng ta đã thực sự tin tưởng và nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng chưa? Chúng ta đã hiểu đúng về Phật? Đã noi theo hạnh Phật? Đã học pháp Phật? Đã hiểu chính Pháp? Đã hành chính pháp? Đã kính trọng Tăng? Đã nghe và hành theo Tăng? Đã sống hạnh Tăng? Đã hộ trì Tam bảo? Đã đến chùa, đến đạo tràng để học tập chính pháp để thoát mê khai ngộ, đã cúng dường trai Tăng, đã phụng sự Tam bảo?

dieu-gi-can-thiet-hon.jpg

- Nếu câu trả lời là CÓ thì đương nhiên khi dứt hơi xả bỏ thân mạng, người này sẽ chẳng mất bao lâu để tái sinh trong kiếp sống thiện lành mới cho dù có chư Tăng đến cúng đám, chú nguyện hay không, không quá quan trọng. Có cũng tốt mà không có cũng không sao.
- Nếu câu trả lời là CHƯA hay KHÔNG thì sau khi xả bỏ thế trần, cho dù có chư Tăng đến cúng đám, chú nguyện thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Người này vẫn phải đi theo nghiệp lực đã tự mình tạo tác.
Tại sao như vậy? Tại dẫu là chư Tăng, Bồ tát hay Phật thì cũng không thể thay đổi được nhân quả nghiệp báo của một con người.

Vì thế, chúng ta cần phải xác định được điều gì là cần thiết để bớt đi sự vướng chấp, trói buộc và lầm tưởng.

06/05/2016

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan